Blog

PLANDIX-1551+52

Voor zowel de rapportages 'Planning beheer LOXIA'  en 'Ongeplande projecten' selecteer  je nu eerst de gewenste systemen:PLANDIX-1553

In het projectscherm, klik je op de knop 'bewerken'. In het bewerkscherm ga je naar het kopje contactpersonen. Hier is een extra knop toegevoegd waarmee je alle velden onder de kop contactpersonen kunt resetten. Hiermee haal je de oude velden weg en krijg je nieuwe velden terug. 

LET OP: 

 • Onthoudt de ingevulde namen voordat je deze knop gebruikt! Maak eventueel een schermafdruk
 • De velden Projectleider LOXIA en Gegevenscoördinator kunnen nog niet bewerkt worden. De oplossing hiervan ligt in een andere hoek en wordt zsm gereleased.
Plandix-382, 1483, 1517, 1518,

Aan Plandix is een risicomatrix toegevoegd (bij Infra projecten)


 • De templates voor de Plancoördinatoren en voor de gegevenscoördinatoren zijn te vinden onder Beheer→Planning templates→Risicoprofieltemplates. 

  PlancoördinatorenGegevenscoördinatoren • Plancoördinatoren kunnen hun matrix opbouwen met risico's vanuit de templates. Aan de toegevoegde risico's kan een weging worden gegeven van hoog, midden of laag. Voor elk risico kan handmatig een maatregel worden toegevoegd.  Daarnaast kunnen zij een algemene waarde toekennen aan het risicoprofiel: • Gegevenscoördinatoren kunnen zowel een risicomatrix als een mijlpaalmatrix toevoegen. Ook zij kunnen per opgestelde risicomatrix een waarde toekennen.: • Na invoering ziet het overzicht er uit als onder:

 • De mate van risico vanuit de Plancoördinatoren en  vanuit de Gegevenscoördinatoren zijn op het projectoverzichtsscherm zichtbaar: • Een rapportage van de ingegeven risico analyses kan worden opgevraagd via het Project zoekvenster. Plandix-1554, 56, 58


De wijze waarop redenen te laat en redenen afkeur kunnen worden ingevoerd, is aangepast omdat:


 1. we de datum van ingeven van zowel redenen te laat als redenen van afkeur moesten kunnen vastleggen.
 2. we in het kader van herplanningen, meer dan 1x een reden te laat moeten kunnen invullen
 3. we redenen van afkeur meerdere keren 


Voorbeeld ingeven reden te laat:

Na het klikken op de knop 'bewerken' van de betreffende oplevermijlpaal wordt onderstaand menu getoond.

 • De datum wordt vanzelf ingevuld, en kan evt aangepast worden. 
 • de ingegeven reden afkeur / te laat verschijnt eronder
 • Alle redenen worden bewaard voor het Ketenregie Dashboard
 • Elke ingegeven reden kan verwijderd worden.
 • De schrijfrechten zijn verdeeld. Planco en loket gaan over redenen afkeur en Post21 projectleiders en gegevenscoördinatoren gaan over redenen te laat. Iedereen kan het inzien. • Voor elke reeds ingegeven reden kan een detail scherm worden geopend. 
Plandix-1114
Benodigd: project met systeem SAP en gekoppelde onafgeronde mijlpalen 'Opleveren ISD' en 'Opleveren Documentatie'Kopieer in het .xls bestand het deelprojectnummer van een project dat een ingevulde datum heeft bij 'Infra Stamdata verwerkt' en/of 'Documentatie verwerkt'.

Importeer het .xls bestand (Let op: geen .xlsx)

Plandix-1404

ERADIS EG-keuringsverklaringsnummers per project kunnen opnemen


Alleen de RINF Gegevensbeheerder kan nu een of meerdere EG nummers toevoegen:


En vervolgens komt er een popup, alwaar deze toegevoegd, gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden: 


Tevens kan er gezocht worden op deze waarden in het projectenoverzicht: 

Plandix-1214

Aanvullen projectinfo (IB contactpersonen) door IB.Voor Plandix gebruiker met gebruikersrol Ingenieursbureau, in dit geval voor organisatie Movares, ziet het scherm 'Mijn projecten' eruit zoals onderstaande:


De contacten Ingenieursbureau Beveiligingsontwerp en RVTO zijn beide bewerkbaar, omdat Movares in dit project verantwoordelijk is voor deze collecties:Plandix-1005


Plandix-1346

Vrije regel bij reden te laat/afkeur selectie + redenen overzicht.


Plandix-1363

Nieuw projectoverzicht met zoekoptie GEOcode voor 'Absolute Spoorgeometrie' (enkel voor rol Alignement Reviewer)

CTRL+T


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plandix-1047 redenen van afkeur RVTO dossier (op mijlpaalniveau) kunnen opgeven (LK)
Plandix-1307 Redenen van te laat RVTO dossier op mijlpaalniveau kunnen opgeven (GC)

Plandix-1048 reden van BVS afkeur (op mijlpaalniveau) aan kunnen geven (LK)
Plandix-1306 Reden van BVS te laat op mijlpaalniveau aan kunnen geven (GC & P21PRL)


Plandix-1296 Op 'mijlpalen mbt levering SWOD' reden 'te laat' kunnen aangeven. (GC)(Voorbeeld afkeur) :

Meerdere redenen selecteren is mogelijk.Plandix-1299

Overzicht van SWODs per opmerkingMelding aan RSE/Proco: Controleren of project al bestaat
&
Via project aanmeldscherm kunnen controleren op bestaande projecten