Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 51 Next »Sinds 6 oktober 2014 is het voor de ingenieursbureaus verplicht om voor het opleveren van SWODs de EKC te gebruiken. De EKC, onderdeel van de werkbank OD, is de tool om de innamekwaliteit van het SWOD vast te stellen. Via het menu links vindt u alle informatie en afspraken met betrekking tot de EKC en het opleveren van SWODs. Hier onder vind u een overzicht van de vrijgegeven werkbankversies en de bijbehorende gewijzigde en toegevoegde controles

Heeft u feedback over de invoering van de EKC of deze informatiepagina? Neem dan contact op met onze RIGD-LOXIA-Servicedesk of kijk op deze pagina., zodat wij de EKC samen met u tot een succes kunnen maken!  

Lees hier meer over het gebruik van de BID00019N in de Werkbank OD 

Laatste werkbankversie:Aangepaste EKC controlesContact:
Werkbank OD 8.0.0 (64bit!)

ABC-120
ASS-001
ASS-002
ASS-003
ASS-004
ASS-005

BAP-14
BAP-15

SEC-010
SEC-011
SEC-012
SEC-015
SEC-016

SYN-003
SYN-100
SYN-101

Servicedesk CARE
+31 (0) 30 233 9610

Bezoekadres
Janssoenborch 
Godebaldkwartier 385 
3511 DT Utrecht

Werkbank OD 7.3.0

SEC-13
SEC-30

CHK-14

SYN-100
SYS-106

ALV-007KML-059 KML-058

Werkbank OD 7.2.1

KML-019
KML-058
KML-059
KML-051
KML-052

SYN-100

Werkbank OD 7.2.0

Op 9 maart 2017 is release 7.2.0 van de CARE Werkbank Overzichtsdossier (OD) vrijgegeven.

67 aangepaste controles

ABC-01
ABC-02
ABC-11
ABC-12
ABC-15
ABC-17
ABC-18
ABC-26
ABC-30

ASS-001
ASS-003


ATB-109


BRD-004

BVK-01
BVK-04
BVK-09
BVK-12
BVK-15
BVK-16
BVK-18
BVK-21
BVK-23
BVK-24
BVK-25
BVK-26
BVK-27
BVK-31
BVK-32

CHK-14


INS-
004

INS-005

KML-013
KML-048
KML-049
KML-050
KML-051
KML-052
KML-053
KML-054
KML-055
KML-056
KML-057

RWG-003


SEC-016

SEC-14

SGN-01
SGN-02
SGN-03
SGN-04
SGN-05
SGN-107
SGN-110
SYN-003
SYN-01
SYN-023
SYN-03
SYN-100
SYN-101
YN-23

TOP-07
TOP-120
TOP-121


WIS-001
 

WST-01
WST-02
WST-03
WST-30


Werkbank OD 7.1.0
Op 5 oktober 2016 is release 7.1.0 van de CARE Werkbank Overzichtsdossier (OD) vrijgegeven.

 • De volgende controles geven nu geen melding meer wanneer het betreffende symbool of groep symbolen in een Buiten Exploitatie gebied zitten: RWG-003, SGN-102, SGN-103, SGN-104, SGN-107, SGN-110, SGN-112, WIS-001, WIS-002, en SAC-001 
 • SYN-003 controle op buitenlands seintype voor_btld wordt niet meer uitgevoerd.

 • SYN-101 controleert nu op parameter "aantal" van symbool sleutel_slot. Deze moet een waarde hebben van 2 t/m 99 en moet gevuld zijn.
 • Top-060 controleert of het 'buiten exploitatie' gebied correct gesloten is.
 • Top-131 staat nu toe dat civiele connector verbonden is aan 'buiten exploitatie' gebieden.
 • Top-132 gaat af als er een lijn of symbool geplaatst is tussen de civiele connectoren bij een 'Buiten Exploitatie' gebied.


Werkbank OD 7.0.2 (build 788)
Op 1 maart 2016 is de officiële werkbank 7.0.2 (build 788) vrijgegeven.

 • Voetnoot controles (VTN-001 en VTN-002)
 • Detectie van onterecht gespiegelde objecten, zodat route problemen op OS sneller inzichtelijk worden (TEK-024)
 • Controle op ref en txt parameters van overwegapperatuur (SYN-101)
 • De releasenotes, te vinden in de helpfile van de werkbank, zijn nu helemaal bijgewerkt. Er zijn 114 nieuwe / aangepast controles en 69 opgeloste PRCR-en aan toegevoegd.


Werkbank OD BETA 7.0.1 (44092)
Op 3 december 2015 is de werkbank BETA 7.0.1 (44092) vrijgegeven.

Er zijn afspraken gemaakt in het overleg “Tijdige Uitwisseling Collecties”. Hieronder staan de afspraken waar iedereen zich aan moet houden:

 • As-built leveringen waar een ABC-26 fout in zit worden afgekeurd. De controle ABC-26 zit nog niet in de EKC innamekwaliteit, maar er wordt wel verwacht dat deze fouten verholpen zijn bij de oplevering van de as-built. Bij een to-build levering wordt er een waarschuwing afgegeven.
 • Is er bij het object einde_spoor op het OBE blad geen KM waarde ingevuld, dan wordt de levering afgekeurd. Het object einde_spoor heeft verplichte KM parameters gekregen. (Let op: Het symbool moet hiervoor wel geupdate zijn naar de laatste versie.) Voor meer informatie over welke KM-waardes ingevuld moeten worden, zie: KM waardes voor einde_spoor

Werkbank OD 7.0.0 (43764)
Op woensdag 30 september is de Werkbank OD BETA 7.0.0 (43764) uitgebracht.


 • De RWG-003 controle (consistentie tussen OS en OBE) is verbeterd. Er worden nu geen onterechte inconsistentie meldingen meer gegeven over routes over geklemde en gespijkerde wissels.
 • ALV versie "009" in nieuwe wijzingshoofdjes wordt niet meer afgekeurd.
 • Problemen met de grootte van het JSON bestand bij het opleveren van SWODs. Onder bijzondere omstandigheden kon er een crash optreden bij het controleren op kilometerlinten


 • No labels