Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Huidige versie Plandix: 3.0.2.6219

Nieuwe versie Plandix: 3.0.3.6254


Nieuwe functionaliteiten/ Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1288: Nieuwe gebruikersrol BLSS beheerder aanmaken
 • PLANDIX-1289: Kunnen wijzigen van BLSS activiteiten door rol BLSS beheerder
 • PLANDIX-1290: Rapportage voor BLSS beheerder maken
 • PLANDIX-1291: Veldje 'Regio' opnemen in project aanmeld- & aanmaakscherm tbv BLSS
 • PLANDIX-1471: Projectinformatie kunnen zoeken op 'regio'.
 • PLANDIX-1550: Opschoonscript om ingevulde rollen bij projecten boven water te halen
 • PLANDIX-1580: Notificaties voor BLSS beheerder inrichten
 • PLANDIX-1582: Verschil tussen 'aangemeld' en 'gewijzigd' kenmerken in projectoverzicht
 • PLANDIX-1630: BUG: BVS planning zichtbaar voor BLSS Beheerder

 

Huidige versie Plandix: 3.0.1.6189

Nieuwe versie Plandix: 3.0.2.6219


Nieuwe functionaliteiten/ Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1559: Foutmelding dag en weekoverzicht Ganntchart
 • PLANDIX-1618: Verlof en vakanties van een medewerker wordt tevens toegepast op de overige medewerkers
 • PLANDIX-1563: Status van activiteit wordt soms willekeurig gereset
 • PLANDIX-1565: Opmerkingsveld bij korte omschrijving project kan niet genoeg karakters bevatten
 • PLANDIX-1564: Menu medewerker toevoegen aan project graag alfabetisch
 • PLANDIX-1561: Informatie verdwijnt ongewenst uit zojuist ingevulde velden

 

Huidige versie Plandix: 3.0.0.6164

Nieuwe versie Plandix: 3.0.1.6189


Nieuwe functionaliteiten/ Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1347: Overzicht redenen te laat per mijlpaal voor GC
 • PLANDIX-1551+1552: Rapportage 'Planning beheer LOXIA'  en 'Ongeplande projecten' op basis van te kiezen systemen kunnen maken.  → handleiding
 • PLANDIX-1553: Contactpersonen in projectoverzichtsscherm niet kunnen toevoegen/wijzigen handleiding
 • PLANDIX-1581: Deelproject wordt gekopieerd na goedkeuring projectwijziging
 • PLANDIX-1583: Knop 'toon wijzigingen' vanuit project geeft foutmelding
 • PLANDIX-1592: GC/Post21Projectleiding moet reden te laat kunnen verwijderen
 • PLANDIX-1594: In plaats van de kolom 'deadline' een kolom 'afkeur'
 • PLANDIX-1598: Aanpassing onder Rapportages->'redenen overzicht'

 • PLANDIX-1599: Te laat reden mist bij SWOD 2e levering to Build en As Built

Ketenregie dashboard (Qlikview)

 • PLANDIX-1538: Dashboard SWOD Totaal afgekeurd per maand
 • PLANDIX-1540: Dashboard SWOD Aantal afgekeurd per maand per type

 • PLANDIX-1542: Dashboard SWOD | Detail afkeur
 • PLANDIX-1596: TotalTooLate: 1 wordt meegegeven, terwijl MilestoneFlag RunningGreen is
 • PLANDIX-1597: Projecten met prognose datum niet meenemen in redenen te laat

Huidige versie Plandix: 2.9.0.6157
Nieuwe versie Plandix3.0.0.6164

Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1587: Afkeur/ te laat komen niet voor in rapportage overzicht
 • PLANDIX-1589: Projectoverzichtscherm bewerkbaar zonder bewerk knop te gebruiken
 • PLANDIX-1588: Voor enkele mijlpalen is het niet mogelijk om een afkeur/te laat melding toe te kennen
 • PLANDIX-1584: Redenen overzicht ook zichtbaar maken voor rol Teamleider
 • PLANDIX-1586: Zoekfunctie op te laat/afkeur uitbreiden met veld 'collectie'
 • PLANDIX-1577: Link in help naar releasenotes bevat foutieve url

Huidige versie Plandix: 2.8.0.6121
Nieuwe versie Plandix: 2.9.0.6157

Features:

 • Risicobeheer en risicomatrix voor Geco en Planco (Infra) → handleiding
 • Meerdere keren afkeuren en te laat melden toegevoegd bij een levering (mijlpaal) → handleiding

Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • Webservice t.b.v. Qlikview dashboard aangepast
 • PLANDIX 1537:  Knop 'verder' in AFCA formulier doet niets als je GEO code niet invult

Huidige versie Plandix: 2.7.0.6095
Nieuwe versie Plandix: 2.8.0.6121

Features:

 • PLANDIX-1485: Redenen te laat BVS levering ook voor Teamleiders zichtbaar maken

Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1431Plandix project link leidt naar Mendix inlogscherm II

Huidige versie Plandix: 2.7.0.6078
Nieuwe versie Plandix2.7.0.6095

Features:

 • RVT capaciteitsplanning naar productie getransporteerd

Opgeloste bugs / technische verbeteringen / User Experience(UX) verbeteringen

 • PLANDIX-1509Planco en Teamleider kunnen geen projectrollen meer wijzigen
 • PLANDIX-1503: Menu items verdwijnen achter rode balk na in zoomen
 • PLANDIX-1519: Uitlogbutton werkt niet

Huidige versie Plandix: 2.7.0.6046
Nieuwe versie Plandix2.7.0.6078

Features:

 • Plandix-1486 BVS kanban opmerkingsveld kunnen bewerken als PRLP21.
 • Plandix-1511 Veroorzaker toevoegen in redenen overzicht + Excel.
 • Plandix-1381 Uitleveren SWOD voor DO op -3 maanden voor IDS.
 • Plandix-1271 Activiteiten Voorlopig BVS toevoegen op BVS voorkanban en kanban.
 • Plandix-1114 Als TL zelf nieuwe activiteiten kunnen tonen op Kanban bord.
 • Plandix-1412 Nieuwe rol 'Medewerker operatie' (mdw operatie Loxia).
 • Plandix-1427 Loxia nummer niet meenemen bij dupliceren project.
 • Plandix-1414 Kunnen filteren op activiteit op kanban bord.
 • Plandix-1168 Aangemelden projecten/projectwijzigingen niet tonen op BVS grafisch overzicht.
 • Plandix-1495 Fittest: Inperken rechten anonieme gebruiker.
 • Plandix-1499 Fittest: Versleutelen bij aanvragen account.
 • Plandix-1505 IDS datum vervangen door IGDSWOD onder documenten tab.


Opgeloste bugs:

 • PLANDIX-1507: Fout treedt op na aanpassing contactpersonen
 • PLANDIX-1509: Planco en Teamleider kunnen geen projectrollen meer wijzigen
 • PLANDIX-1508 -Onterechte inlog vereist bij indienen AFCA
 • Plandix-1490 Foutmelding bij toevoegen bijlage expertise groep.
 • Plandix-1491 Contactpersonen project niet bewerkbaar.
 • Plandix-1504 Door RSE aangemelde wijzigingen niet getoond aan Planco.
 • Plandix-1506 Reden 'Overige.' niet meer selecteerbaar.


Huidige versie Plandix: 2.7.0.6039
Nieuwe versie Plandix2.7.0.6046

Aanpassing REST-service tbv Qlikview dashboard.

Huidige versie Plandix: 2.7.0.6012
Nieuwe versie Plandix2.7.0.6039

Conversie voor terugdraaien verdubbelde redenen afkeur SWOD na conversie Plandix-1482.

Huidige versie Plandix: 2.7.0.5984
Nieuwe versie Plandix2.7.0.6012

Features

 • PLANDIX-1382Stations en fastlane projecttypen kunnen selecteren bij notificatieinstellingen
 • PLANDIX-1365 - Notificaties voor alignement reviewer I 
 • PLANDIX-1472 - Projectplanning status (prognose of definitief) opnemen in GUP email
 • PLANDIX-1470 - Plandix projectdata pushen richting Marval (let op, nog niet actief!)
 • PLANDIX-1477 - Ketenregie Dashboard: Nieuwe reden 'veroorzaker' toegevoegd
 • PLANDIX-1482 - Ketenregie Dashboard: Reden Afkeur SWOD op mijlpaal niveau (+conversie)

Huidige versie Plandix: 2.7.0.5963
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5984

Deze release heeft voor gebruikers geen directe impact. Geïmplementeerd is een module om de klanttevredenheid te kunnen meten. daarnaast zijn een aantal admin tools vereenvoudigd.

Huidige versie Plandix: 2.7.0.5945
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5963

Aanpassingen REST-service tbv Qlikview dashboard. 

Huidige versie Plandix: 2.7.0.5937
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5945

Aanpassingen REST-service tbv Qlikview dashboard. 

Huidige versie Plandix: 2.7.0.5898
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5937

Features:

 • Plandix-1214 - Aanvullen projectinfo (IB contactpersonen) door IB.
 • Plandix-1404 - ERADIS EG-keuringsverklaringsnummers per project kunnen opnemen. (Zoekvelden configureren)
 • Plandix-1444 - Invoermogelijkheid GEO codes verbeteren.
 • Plandix-1450 - Titel van velden GEOcode en Baanvak omwisselen
 • Plandix-1335 - SAP - Signaleringsfunctie bij 13 en 10 voor IDS tbv RSE (Notificatietypes toevoegen)
 • Plandix-1460 - SAP - Deelprojectnummers in Excel export opnemen
 • Plandix-1336 - SAP - SAP-PLM mijlpaal afmelding - 1) Excel importeren (Excel import template importeren)
 • Plandix-1462 - SAP - SAP-PLM mijlpaal afmelding - 2) SAP Excel info overzicht+detailscherm
 • Plandix-1463 - SAP - SAP-PLM mijlpaal afmelding - 3) Projecten koppelen op deelprojectnummer. (Deelprojectlijst importeren)
 • Plandix-1464 - SAP - SAP-PLM mijlpaal afmelding - 4) Interface Excel import voor PC.
 • Plandix-1465 - SAP - SAP-PLM mijlpaal afmelding - 5) Mijlpaal Plandix gereed bij afmelding in SAP.
 • Plandix-1469 - Marval projectdata ontvangen en verwerken in Plandixprojecten
 • Plandix-1478 - Legenda menu uitbreiden met help en releasenotes

Opgeloste bugs:

 • Plandix-1466 - Redenen afkeur toegevoegd in overzicht


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5876
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5898

Features:

 • Plandix-1285 - Bevestigingse-mail inname SWODs na verwerking van Loket 
 • Plandix-1428 - Integratieblokje SWOD grafisch overzicht verduidelijken.
 • Plandix-1384 - Invoermogelijkheid GEO codes in aanmeldformulier volledig foutloos maken.
 • Plandix-1005 - Informatiefunctionaliteit: Integratieplanning toevoegen aan mail
 • Plandix-1407 - Deelprojectnummers toevoegen aan projecten.


Opgeloste bugs:

 • Plandix-1423 - Notificatie niet meer rood bij gecorrigeerde levering. 
 • Plandix-1445 - Bijlage sectie weer zichtbaar in AFCA-70590
 • Plandix-1401 - Redenen afkeur registratie na afkeur in railXchange wordt weer opgeslagen. 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5819
Nieuwe versie Plandix2.7.0. 5848

Features:

 • Plandix-1035 - Bij gedeeltelijke opdracht (RVTO of DO) niet alle activiteiten tonen.  (Admin: CONVERSIE)
 • Plandix-1399 - GC en Loket nieuwe redenen kunnen aanmaken. 
 • Plandix-1346 & Plandix-1356 - Vrije regel bij reden te laat/afkeur selectie + redenen overzicht.
 • Plandix-1216 - IGDSWOD tonen ipv IDS bij uitwisseling onder tab Documenten.
 • Plandix-1357 - Als IB het GUP zelf naar pdf kunnen exporteren. 


Opgeloste bugs:

 • Plandix-1410 - Geen Plan Gereed datum meer in het weekend bij IB activiteiten.
 • Plandix-1401 - Redenen afkeur registratie na afkeur in railXchange wordt weer opgeslagen. 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5801
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5813

Opgeloste bugs:

 • Plandix-1408 - Proco/RSE kan project van type Station/Fastlane na goedkeuring wijzigen. 
 • Plandix-1406 - PlanCo kan nieuwe systemen weer opslaan.
 • Plandix-1397 - Selectiescherm redenen toont juiste kolom- en schermnaam.
 • Plandix-1398 - Projectgegevens in notificatie niet meer bewerkbaar voor PC, TL & RSE.

Features:

 • Plandix-1363Nieuw projectoverzicht met zoekoptie GEOcode voor 'Absolute Spoorgeometrie' voor rol Alignement Reviewer.
 • Plandix-1348 - PlanCo reden te laat kunnen zien/bewerken op mijlpaalniveau.


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5767
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5801

Opgeloste bugs:


 • PLANDIX-1368 - INCA leveringsplanning.pdf titel aangepast naar INCA leveringsplanning.
 • PLANDIX-1377Kolom status toegevoegd (terug) in 'Overzicht projecten' tabs Overzicht, Infra en Alle.
 • PLANDIX-1397 - redenen BVS te laat en BVS afkeur onder de juiste titel gezet in de schermen.
 • PLANDIX-1394 - Verwijderknop toegevoegd aan functionaliteitsaanvraag.
 • PLANDIX-1393 - AFCA project invoerscherm beeldvullend gemaakt.
 • PLANDIX-1392 - Paginatitel SWOD grafisch overzicht correct weergegeven.

Features

 • PLANDIX-1322 - Mogelijkheid tot downloaden van bijlage(n) via een AFCA toegevoegd.
 • PLANDIX-1358 - AFCA overzicht toegevoegd aan de RSE rol.
 • PLANDIX-1303 - Automatische mail naar STIP tbv aangemelde projecten met systeem SAP.
 • PLANDIX-1294Mogelijkheid toegevoegd om eigen opmerkingen te kunnen wijzigen in het SWOD overzicht.
 • PLANDIX-1272 - Titel aangepast van de PDF welke via het SWOD grafisch overzicht gegenereerd kan worden.
 • PLANDIX-1253 - Afdeling-email toegevoegd aan gebruikersinstellingen en email-notificatie ten behoeve van ontvange nnotificaties (bijv. Alignement reviewer).
 • PLANDIX-1200 - Mogelijkheid toegevoegd tot verwijderen van bijlage(n) tijdens het indienen van een AFCA.
 • PLANDIX-1180 - Notificatie instellingen van de gebruikers inzichtelijk gemaakt voor ServiceDesk rol. 
 • PLANDIX-1166 - AFCA knop toegevoegd op homepage voor de RSE rol.
 • PLANDIX-1164 - AFCA Systemen EV / civiel gewijzigd naar EV (BLSS, LdBL, S55 / Civiel/Doorsnijding (Overwegen, Kunstwerken, Baan).
 • PLANDIX-1148 - IPCO rol toegevoegd aan Plandix.
 • PLANDIX-1299 - Overzicht toegevoegd met SWOD opmerkingen (handleiding).
 • PLANDIX-1231Notificatie SWOD oplevering afgekeurd, op laten vallen. Dit door middel van rode regel in de notificatie-mail + uitroepteken in notificatie overzicht.
 • PLANDIX-1218 - Wijzigingen, gedaan door RSE op infra-projecten inzichtelijk maken aan Planco, zodat in 1 oogopslag duidelijk is wat er gewijzigd is.
 • PLANDIX-1385 - Kolom toegevoegd aan de reminder-mail richting IB → Mijlpaal + omschrijving.
 • PLANDIX-1379 - Bijlage overzicht verplaatst van context-info naar overzicht van een project.
Huidige versie Plandix : 2.7.0.5739
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5767

Bugs:

 • Plandix-1378 Geen rechtenproblemen AFCA formulier meer als men is ingelogd.
 • Plandix-1387 Leveringsplanning RVTO toont weer enkel de juiste mijlpalen.
 • Plandix-1388 Wizard 'Inplannen medewerkers' sluit na voltooiing.
 • Plandix-1343 & Plandix-1390 Aanvraag extra Plandix functionaliteit voor ReadOnly geoptimaliseerd.
 • Plandix-1391 SWOD Grafisch overzicht weer klikbaar > integraties kunnen weer succesvol ingepland worden.


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5736
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5739


Bugs:

 • Plandix-1386 Projectoverzicht toont dubbel zoek- en resultaatvenster.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5736


Changes:

 • Plandix-1323&1324: Bij aanmelden projecten door RSE/Proco kunnen controleren of het project niet al in Plandix bestaat.
 • Plandix-1366: Data afnemer toegang tot IDSXPL & IDSP21 in projectoverzicht.
 • Plandix-1360: Projectoverzicht: lege kolommen corrigeren

 • Plandix-1101: Project met alleen systeem sys ook tonen in Overzicht engineer per IDS        


Bugs:

 • Plandix-1344: niet meer mogelijk om dubbele mijlpalen te selecteren bij het koppelen van projecten aan leveringen. 
 • Plandix-1380: AFCA's (SWID) verdwenen uit Plandix. 


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5639
Nieuwe versie Plandix2.7.0.

Changes:

 • Ketenregie

  (Plandix-1307, 1306, 1047, 1048 en KD-34, 35, 36 en 37)

  De sprintgoal stond deze keer in het teken van het Ketenregie Dashboard. In Plandix is functionaliteit gebouwd waarmee de gegevenscoördinator op mijlpaalniveau voor de oplevering van SWOD, RVTO en BVS redenen van te laat kan aangeven. Loket kan op mijlpaalniveau redenen voor afkeur opgeven voor de opleveringen van RVTO en BVS. SWOD afkeur is al een bestaande functionaliteit op documentniveau. De redenen van afkeur en te laat zijn inmiddels gekoppeld met het Ketenregie Dasboard, maar moeten nog worden gefinetuned (volgende sprint).


  Geïntegreerd inwinnen

  (Plandix-828, 1254)

  Voor geïntegreerd inwinnen zijn de kolommen in het projectoverzicht aangepast. Voor de rollen Teamleiding, Post21 projectleider, Projectondersteuner, Post21 engineer ,BVS redacteur, alle SIL rollen, zijn de onderstaande kolommen zichtbaar:

  Projectnr | Fasering | PRL | ABV | Type | IDSP21 | IDSBVS | Post | Systemen

  Voor de ioverige rollen (Planco, Loket, GC, IB, etc.):

  Projectnr | Fasering | PRL | ABV | Type | IDSXPL | IDSP21 | Post | Systemen | Meelifters


  Nieuwe rollen/gebruikers

  (Plandix-1302, 1318, 1337)

  Planco kan nu via het menu beheer naast bewerken nu ook nieuwe medewerkers aanmaken. Omdat de read-only rol nu wordt gebruikt voor Single sign-on users (Prorail), is voor gebruikers die informatie zoeken op het gebied van planning en leveringen een nieuwe rol 'data afnemer' gemaakt. Prorailers die via Single sign-on in Plandix terecht komen, worden automatisch aan de rol read-only gekoppeld. Bij de eerste inlog krijgen zij een menu waarmee zij kunnen aangeven of zij meer rechten nodig hebben om bijvoorbeeld projecten te kunnen aanmelden.


  AFCA

  (Plandix-1165, 1247)

  Het is bij het indienen van AFCA's mogelijk om meerdere collecties te selecteren. Voor NSL en NPL is het nu ook mogelijk om bijlages toe te voegen.


  Notificaties

  (Plandix-1278, 1279, 1283)

  Op notificatiegebied is in de basis een en ander gewijzigd om steeds terugkomende onterechte notificaties te voorkomen.

  Planningsapplicatie voor Prorail RVT

  Voor Prorail RVT hebben we een applicatie ontwikkeld waarmee zij hun capaciteit kunnen inplannen. Aanstaande donderdag volgt een demo.
Bugs:

 • Opgeloste bugs

  Plandix-1156 Een deel van de datapunten op het SWOD en BVS globaal dashboard is weer aanklikbaar. De trendlines helaas nog niet.

  Plandix-1319 Het projectvenster toont weer alle systemen in het overzicht

  Plandix-1314 Bij bewerken project R-309800 verschijnt de melding 'Deze combinatie van projectnummer en fasering is al bekend in Plandix' niet meer.

  Plandix-1315 Projecten kunnen weer worden opgeslagen zonder verplichte RSE invoer

  Plandix-1311 Projecten via BVS per post (grafisch) weer te openen.


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5619
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5639

Bugs:

 • Plandix-1319: Systemen in projectdetails en bewerkscherm weer correct overgenomen bij aanmelden wijzigingen RSE. (bij nog ongelijke projecten volstaat opnieuw opslaan)

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5616
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5619

Bugs:

 • Plandix-1314 & Plandix-1315: Bugfix onterechte foutmelding bij opslaan project vanwege vereist veld RSE en uniek projectnummer/-fasering

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5578
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5616


Changes:

 • Inloggen via Single Sign On (SSO) voor gebruikers met een ProRail account mogelijk.
 • Wijziging aanmeldscherm projecten voor ProRail RSE en ProRail Projectcoördinator, inclusief nieuwe projecttypes Fastlane en Stations.
 • Nieuwe rol Verbindingsofficier.
 • Nieuwe rol Alignement Reviewer met notificaties.


 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5570
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5578


Bugs:

 • Detailpagina bezettingsgrafiek weer zichtbaar na dubbel klikken.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5551
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5570

Changes:

 • Plandix-1159 SWOD backlog in Plandix SWOD Overzicht. 

Bugs:

 • Rapportage optimalisatie - BVS Grafisch overzicht. 

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5524
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5551

Changes:

 • Plandix-1207 Kolom 'Uren' toevoegen aan activiteiten overzicht voor TL.
 • Plandix-1267 Nieuw type levering + planning tbv Meet en Slijptrein (MST)


Bugs:

 • Plandix-1277 Notificaties voor ProRail Projectmanager worden weer naar de juiste persoon verstuurd.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5454
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5524


Changes:

 • Plandix-1110 Verdeling prognose uren in (Check) Uren Inzet Overzicht aanpassen.

Bugs:

 • Plandix-1257 GUP weer automatisch te herplannen na wijziging IDS door RSE.
 • Plandix-1268 Impactmatrix niet meer zichtbaar in GUP export pdf.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5435
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5454


Bugs:

 • Plandix-1237 Geen foutmelding meer bij aanvragen account in Plandix.
 • Plandix-1242 Geen blokkerende melding meer voor IB bij extra aanvraag document voor RVTO. CONVERSIE
 • Plandix-1243 Projecten met ontbrekende IdsDate weer getoond in SWOD grafisch overzicht. CONVERSIE
 • Plandix-1244 Gewijzigde medewerker Gegevenscoördinator weer correct gekoppeld aan projecten. CONVERSIE


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5431
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5435

 • Plandix-1234 Wijziging in leesrechten Projecttype tbv correcte ontvangst notificaties. (+ Conversie Plandix-536)

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5423
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5431

 • Technische wijziging ter aanvulling op Plandix-1066.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5382
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5423

Changes:

 • Aanpassingen aan REST service Qlikview Dashboard Ketenregie.
 • Aanpassingen medewerker registratie Plandix.
 • Plandix-1066 Mijlpaal 'uitleveren SWOD' gesplitst voor fases RVTO en DO zonder overschrijving van datums.

Bugs:

 • Plandix-1212 Geen foutmelding meer bij het invullen van veld 'Collectie' in AFCA aanmeldscherm (via deeplink)
 • Plandix-1206 Contacten verdwijnen niet meer soms + geen foutmelding bij koppelen nieuwe rol.
 • Plandix-1186 Mijlpalenplanning niet meer gebaseerd op verwijderde systemen bij gedupliceerde projecten.
 • Plandix-1232 Activiteiten in Detail bezetting tellen weer op tot de juiste urenwaarde.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5375
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5382

Changes:

 • Plandix-1197 SWOD leveringsplanning, SWOD grafisch overzicht en SWOD Overzicht zichtbaar maken voor RSE. (RSE)
 • Plandix-1198 Historie datumwijzigingen mijlpalen zichtbaar maken voor GegevensCoordinator. (GC)
 • StateSizeWarningThreshold verhoogd van niet ingesteld (standaard 100) naar 1000. (Admin)

Bugs:

 • Plandix-1153 Systeem BBK nu ook in projectoverzicht correct vervangen door IMX_SpoorObj.
 • Plandix-1187 Geen foutmelding meer bij annuleren bijlage in AFCA indienscherm.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5365
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5375

Changes:

 • Plandix-910 Algemeen leveringsrapportage met kiesbare systemen + systemen NPL & NSL kiesbaar bij leveringen. (PC)
 • Plandix-958 Matrix als hulpmiddel voor impactoverzicht. (PC, RSE)
 • Plandix-1100 Geo locatie gegevens verwerken in REST service.

Bugs:

 • Plandix-1122 Kolom Meelifters in projectoverzicht toont weer het juiste aantal meelifters.
 • Plandix-1185 Opmerkingenveld in tab Projectrollen weer invulbaar.
 • Plandix-1184 Geen foutmelding meer in status pagina AFCA formulier.
 • Plandix-1181 Geen 'Insufficient permissions' error meer bij selectie NPL of NSL in AFCA formulier.
 • Plandix-1189 Meelifters kunnen weer correct worden geupdate.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5352
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5365

Changes:

  • Aanpassingen aan REST service Qlikview Dashboard Ketenregie.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5346
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5352

Changes:

 • Plandix-1167 Zoekveld naam indiener in AFCA projectoverzicht.

Bugs:

 • Plandix-1163 RailDocs synchronisatie hersteld.
 • Plandix-1162 AFCA projecten tonen weer het correcte hoofdproject bij project details.
 • Plandix-1161 Ongewenste verplichting contactpersoon bij aanmaken organisatie aangepast.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5325
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5346

Changes:

 • Plandix-1151 REST service Qlikview Dashboard Ketenregie beschikbaar in productieomgeving.


Huidige versie Plandix : 2.7.0.5316
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5325

Bugs:

 • Plandix-1157 Weer mogelijk om een opmerking te plaatsen onder issue in tab Expertise Groep.
 • Plandix-1158 Incorrect format prognosejaar hersteld.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5292
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5316

Changes:

 • Plandix algemene upgrade van Mendix versie 6.10.12 naar versie 7.20.1.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5280
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5292

Changes:

 • Plandix-1113 Nieuwe activiteit op BVS kanban tonen. (TL)
 • Plandix-1137 Standaardtekst in berichtenbox verwijderen.
 • Plandix-1141 SWOD blijven tonen in SWOD grafisch overzicht na wijziging baanvak. (PC)
 • Plandix-1112 Inhoud herinneringsmail IB wijzigen. (GC)

Bugs:

 • Plandix-1144 Refreshknop voor BVS redacteur in bezettingsgrafiek weer bruikbaar. (BVS)
 • Plandix-1150 Spatie in projectnummer en -fasering is niet meer mogelijk.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5238
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5280

Changes:

 • Plandix-1140 Prognosedatum AFCA projecten aanpassen van Q4 2019 naar Q3 2021. (LK)
 • Plandix-1107 Aanpassing AFCA formulier tbv. NPL & NSL.
 • Plandix-1039 Aanpassing notificatie voor Loket bij oplevering met meelifters. (LK)

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5214
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5238

Changes:

 • Plandix-917 RSE gegevens infraprojecten kunnen laten wijzigen. (RSE)  
 • Plandix-1103  Extra info over projectdatums en projectcontacten ook voor GC beschikbaar stellen. (GC)
 • Plandix-1104 SWOD Overzicht beschikbaar stellen voor IB's (IB)

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5196
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5214

Changes:

 • Plandix-1030 Prognoseprojecten in SWOD leveringsplanning opnemen. (GC, PC)
 • Plandix-971 Activiteiten EKC-teamlid niet in het weekend laten vallen. (EKC)
 • Plandix-1049 De knop 'Mijn activiteiten'' beschikbaar maken voor gebruikersrollen projectondersteuner & offerteondersteuner.
 • Plandix-1050 Knoppen Start en Gereed beschikbaar maken voor gebruikersrollen Projectondersteuner en Offerte ondersteuner.

Bugs:

 • Plandix-1099 - mail naar ProRail komt weer aan.
 • Plandix-1094 - Gekoppeld SWOD kan weer opgehaald worden in grafische overzicht.
 • Plandix-1071 - Correcte mail wordt weer verzonden na oplevering zonder ontheffing.

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5177
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5196

Bugs:

 • Plandix-1097 Engelse termen in Plandix weer teruggezet naar Nederlands + arcering IDS prognoseprojecten hersteld.

Huidige versie Plandix 2.7.0.5159
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5177

Bugs:

 • Plandix-1086 Kan geen medewerkergegevens meer wijzigen
 • Plandix-1087 Gekoppeld RSE contact; verdwijnt zodra op bewerken wordt geklikt
 • Plandix-1091 Projecten Arnhem Centraal niet getoond in SWOD grafisch overzicht

Huidige versie Plandix : 2.7.0.5110
Nieuwe versie Plandix: 2.7.0.5153

Bugs:

 • Plandix-1072 Nieuwe levering belandt niet meer direct in archief.
 • Plandix-1061 Bezettingsgrafiek weer zichtbaar voor Post21 Engineer.
 • Plandix-1057 Geen foutmelding meer bij opslaan nieuw AFCA met type NPL of NSL.
 • Plandix-1058 Teamleider kan intern project weer op afgerond zetten.

Huidige versie Plandix 2.7.0.5086
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5110

Changes:

 • Plandix-1055 Keuzemogelijkheid NPL & NSL op AFCA formulier.
 • Plandix-1052 Post21/BVS activiteiten en mijlpalen (weer) zichtbaar maken voor GC. (GC)
 • Plandix-969 Geo-Code achteraf kunnen bewerken ivm foutief ingevulde velden. (PC)
 • Plandix-766 Als TL opmerkingenveld kunnen bewerken. (TL)
 • Plandix-885 Knop 'Mijn activiteiten' verwijderen voor BVS redacteuren (BVS)
 • Plandix-963 Ook voor TL een archiefknop op Kanban bord (TL)

Bugs:

 • Plandix-1051 Plandix weer bereikbaar voor rol Projectondersteuner.

Huidige versie Plandix 2.7.0.5060
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5086

Changes:

 • Plandix-995 - SWODs meerdere keren kunnen downloaden (IB)
 • Plandix-955 - SWOD tonen in grafisch overzicht na verwijderen integratie (PC)
 • Plandix-776 - Opbouw bezettingsgrafiek niet meer op basis van vorige input (TL)
 • Plandix-972 - Post21/BVS activiteiten en mijlpalen onzichtbaar maken voor IB en GC (IB en GC)

Bugs:

 • Plandix-1041 Internal server error bij SWOD inname in Testomgeving
 • Plandix-1037 Notificaties weekly zorgen voor crash
 • Plandix-1043 Kan foutief aangemaakte organisatie niet verwijderen als admin
 • Plandix-1042 Gereed datum 2e as built wordt niet leeggemaakt

Huidige versie Plandix 2.7.0.5005
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5060

Changes:

 • Plandix-684 - Projectinformatie niet vrijgeven aan railcloud voordat SWOD is goedgekeurd (PC, IB, Loket)
 • Plandix-636 - SWODs ter tooling aanvragen via PLANDIX onmogelijk maken voor IB en Loket (PC, IB, Loket)
 • Plandix-1024 - Knop 'Voorbereiden' bruikbaar maken voor RSE (RSE)
 • Plandix-1014 - Bezettingsgrafiek zichtbaarheid aanpassen voor externen (Externen)
 • Plandix-1022 - Notificatie bij nieuwe opmerking in project (Iedereen)
 • Plandix-1023 - Notificatie bij toevoegen of ontkoppelen meelifter (PC)
 • Plandix-745 - E-mail 'opleveren SWODs' door IB' uit kunnen zetten (IB)
 • Plandix-1034 Afgebroken projecten en gereed gemelde projecten niet meer tonen in leveringenoverzicht (PC)
 • Plandix-935 Aanpassing e-mail tbv oplevering documenten met EKC. (IB)
 • Plandix-990 Aanpassing faseringsnaam opmerken en doorgeven (SD)
 • Plandix-548 Startdatum 'Innemen levering' vullen met gereed datum 'Documenten terugleveren'. (LK)
 • Plandix-1036 Knop 'bewerken' bruikbaar maken voor Loket en GC. (LK, GC)
 • Plandix-295 Expertise groep notificatie bij nieuw issue/nieuwe maatregel. (EG)
 • Plandix-1006 Expertise groep notificatie bij koppelen lid aan maatregel. (EG)
 • Plandix-1002 Beperking op gebruik projectstatus 'afgebroken' (PC)


Bugs:

 • Plandix-1010 Bijlages rapportages worden niet meegestuurd bij gebruik 'Email PDF'-knop. (PC)
 • Plandix-1032 AB-indicator ontbreekt in SWOD grafisch overzicht (Geen bug, zie uitleg) (PC)

Huidige versie Plandix 2.7.0.4930
Nieuwe versie Plandix2.7.0.5005

Changes:

 • Plandix-978 RailCloud vervangen met Raildocs (Iedereen)
 • Handleiding - Redenen voor afkeur en te laat aanmaken voor 1015 & 1016 (PC)
 • Handleiding - Collectie registratie reden voor afkeur en te laat in Plandix opnemen. (PC)
 • Plandix-1016 Reden voor afkeur SWOD kunnen selecteren. (LK)
 • Plandix-1025 Integratie SWOD grafisch overzicht zichtbaar maken voor o.a. GC (GC)
 • Plandix-1026 Functionaliteit 'overzicht integraties' ook voor GC beschikbaar stellen. (GC)
 • Plandix-1027 Projecten met status gereed tonen in SWOD grafisch overzicht (PC, GC, IB)
 • Plandix-922 Rechten van de SIL rollen aanpassen (SIL)

Bugs:

 • Plandix-1017 Contacten Projectleider & Gegevenscoordinator pas zichtbaar na toevoegen planning.(TL)
 • Plandix-1018 Security Foutmelding bij genereren Plandix rapportage. (PC)
 • Plandix-1021 Herbereken-knoppen in rapportages niet zichtbaar voor Planco. (PC)

Huidige versie Plandix 2.7.0.4900
Nieuwe versie Plandix2.7.0.4930

Changes:

 • Plandix-827 Zichtbaarheid rapportages aanpassen voor PlanCo. (PC)
 • Plandix-1011 SWOD collectie zichtbaar maken in overzichten, rapportages en notificatie. (LK)
 • Plandix-860 Specifieke mail voor oplevering met EKC ontheffing. (EKC)

Huidige versie Plandix 2.7.0.4868
Nieuwe versie Plandix2.7.0.4900

Changes:

 • Plandix-997 & Plandix-987 Geen verwarrende notificaties meer bij keuren ontheffing en EKC activiteit voor meerdere SWODs is samengevoegd. (Loket, EKC-team)
 • Plandix-922 Rechten van de SIL rollen aanpassen. (SIL)

Huidige versie Plandix 2.7.0.4848
Nieuwe versie Plandix2.7.0.4858

Changes:

 • Plandix-849 Feature | Opslag van documenten en bijlages nu in de Microsoft Azure Cloud.

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4831
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4848

Changes:

 • Plandix-992 Bug | Prognose uren worden onterecht in Uren Inzet Overzicht opgenomen.

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4814
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4831

Changes:

 • Plandix-988 systemen in systemen/documentatie ontbreken 
 • Plandix-936 Nieuw systeem LWA in planning op kunnen nemen. (PC) 
 • Plandix-903 Toevoeging nieuwe systemen NPL & NSL. (PC) 


 • Plandix-975 SWOD grafisch overzicht toont verschillen tussen planco en GC. (PC) 
 • Plandix-981 Doorleveractiviteit (loket) bij verkeerde mijlpaal geplaatst. (PC) 
 • Plandix-980 Knop 'Nieuwe standaard planning' mist onder tabje 'activiteiten'. (TL)
 • Plandix-837 1) Azure omgeving aanmaken
 • Plandix-988 Systemen in systemen/documentatie ontbreken (PC)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4763
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4814

Changes:

 • Plandix-941 Verdeling prognose-uren aanpassen in rapportages. (TL)
 • Plandix-770 Bij meelifters ABV en BVS op projectscherm kunnen verwijderen. (PC) 
 • Plandix-829 Filter op projectoverzicht voor Q-team. (Q-team)
 • Plandix-793 Kwartaal-jaar kolom in Excel uitvoer Overzicht AFCA Projecten. (PC) 
 • Plandix-707 Concept en As Built uit Dashboard BVS detail en globaal verwijderen. (PC, TL)
 • Plandix-940 Datum integratie en datum doorlevering omwisselen. (PC) 
 • Plandix-637 Meelifters automatisch afmelden als Hoofdproject wordt afgemeld. (PC)
 • Plandix-566 AFCA dashboard tekst groene balk wijzigen in 'gereed'. (PC) 
 • Plandix-553 IB direct koppelen aan Meeliftende AFCA's (PC)
 • Plandix-752 De knop 'bekijken' blauw maken in plaats van de knop 'beoordelen'. (PC)
 • Plandix-601 AFCA velden achteraf kunnen bewerken ivm foutief ingevulde velden. (PC)
 • Plandix-970 Kwartaal-jaar kolom in Excel uitvoer Overzicht Projecten. (PC)
 • Plandix-951 Knop 'Nieuwe offerteplanning' functioneert weer naar behoren. (TL)
 • Plandix-966 Refresh bij tab Mijlpalen & Activiteiten werkt nu goed (Algemeen)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4683
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4735

Changes:

 • Plandix-871 Automatisch invullen RSE contact aanmeldscherm Infraproject. (RS E)
 • Plandix-840 Rapportage van verschoven plandata van IDS en mijlpalen. (PC)
 • Plandix-896 Kolom Post21 in voorkanban overzicht aan iedereen tonen. (TL)
 • Plandix-883 Extra keuzeveld 'Plancoördinator' onder Contacten op projectniveau. (PC)
 • Plandix-893  Nieuwe Post21 (nachtelijke) activiteiten zichtbaar maken in “ Overzicht engineer per IDS”. (TL)
 • Plandix-888  Automatisch activeren IB bij documentaanvraag  (PC + Loket)
 • Plandix-886 Prognosedatum op eerste dag van de maand registreren. (PC)
 • Plandix-825 Vanuit het SWOD overzicht grafisch kunnen doorklikken naar volgend SWOD op zelfde project. (PC)
 • Plandix-939 SWOD leveringsplanning zichtbaar maken voor ingenieursbureau. (IB)
 • Plandix-527 Notificatie voor Gegevens Coördinatoren bij goed- of afkeuring SWOD(s). (GC) 


 • Plandix-931 Gebruiker kan niet verwijderd worden (Admin)
 • Plandix-932 Medewerker IB en EKC teamlid worden bij de correcte activiteiten ingevuld. (EKC)
 • Plandix-933 Bij afkeuren document door Loket wordt de EKC ontheffing activiteit verwijderd. (EKC, LK)
 • Plandix-937 Projecten met status Gereed of Afgerond worden niet meer getoond in het SWOD grafisch overzicht.

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4604
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4665

Changes:

 • Plandix-779 Wijzigen naam van pdf export mijlpalen in GegevensUitwisselingsPlan. (PC)
 • Plandix-700 Controle op PlanCo mijlpalen bij projectstatus Gereed of Afgerond. (PC) 
 • Plandix-795 Plandix visualisatie IDS-data in overzichten. (PC) 
 • Plandix-887 Disclaimer bij mijlpalen export wijzigen. (PC) 
 • Plandix-493 EKC ontheffingsproces tbv SWOD niet meerekenen in opleverdatum IB (IB)
 • Plandix-753 Loket notificatie na goedkeuring ontheffing. (LK)
 • Plandix-683 Legenda toevoegen aan het grafisch overzicht SWOD per Post (Algemeen)


 • Plandix-898 Tekstveld voor invoeren reden bij Ids-wijziging wordt weer getoond.
 • Plandix-894 IB kan niet meer leeg gekoppeld worden aan een project > geen onterechte notificaties IB's meer.
 • Plandix-870 Dossiernaam van documenten nu zichtbaar in Plandix > voorkomt verwarring bij selecteren documenten en problemen bij het downloaden.

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4545
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4604

Changes:

 • Plandix-842Planning Teamleiders lostrekken van planning PlanCo. (TL)
 • Plandix-821Nieuwe tab RVTO rapportages met RVTO leveringsplanning. (GC)
 • Plandix-781Focus op actief IB + uitgeleverde SWODs onder tab Documenten. (PC)
 • Plandix-625 Notificatie aan RSE na aanmelden project. (RSE)
 • Plandix-743 Documentaanvraag voor RVTO-fase voorkomen wanneer SWOD-fase al gestart is. (PC, IB)
 • Plandix-792 AFCA meldingen overzicht: tab 'gegevens indiener' ook zichtbaar voor Q-team(PC, Q-team)
 • Plandix-482 RVT Dashboard. (PC)
 • Plandix-865 IB kan geen documenten meer aanvragen voor de verkeerde collectie.
 • Plandix-858 Alleen de actieve documentaanvragen worden nu getoond in de SWOD overzichten.
 • Plandix-872 Geen foutmelding meer bij het aanmaken van een AFCA project.
 • Plandix-867 Geen foutmelding meer bij het aanmelden van een project door RSE.
 • Plandix-874 Documentaanvragen weer correct zichtbaar.

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4468
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4545

Changes:

 • Plandix-562 Extra notificaties voor RSE (Loket, RSE)
 • Plandix-554  Herplanning GUP: IDS wijzigingen rapporteren  (PC)
 • Plandix-818 Herplanning GUP's: Planco Mijlpaal wijzigingen rapporteren. (PC)
 • Plandix-730  SIL: standaard tekst in tabellen  (BVS/Post21)
 • Plandix-607  Controle op synchroon lopende mijlpalen 'Indienststelling' en 'Indienststelling Post21'.  (TL)
 • Plandix-775 Nieuwe rapportage BGI leverplanning onder tab leveringsrapportages. (TL)
 • Plandix-737 Bijlage toe kunnen voegen aan template 'protocoldocument'. (BVS/Post21)
 • Plandix-251 Mijlpalen voor IB niet in het weekend eindigen (PC/IB/Loket)
 • Plandix-749 Verplichte verlofdagen per team in capaciteitsplanning (TL)
 • Plandix-756 Kwartaal en jaar kunnen kiezen in 'Check uren inzet overzicht' (TL)
 • Plandix-821 Nieuwe tab RVTO rapportages met daaronder RVTO leveringsplanning (PC)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4391
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4468

Changes:

 • Plandix-808 link naar help pagina in confluence toegevoegd (help)
 • Plandix-729 SIL: correcties automatisch overgezette “Algemene gegevens” (BVS, Post21)
 • Plandix-705 Overzicht van integraties uitbreiden (PC)
 • Plandix-702 Waarschuwing en notificaties als project wordt afgebroken terwijl er al doorleveringen zijn gedaan (PC)
 • Plandix-701 In geval van nog te verwerken integratie oplevering blokkeren (PC)
 • Plandix-773 Automatisch invullen correcte datum integratie (PC)
 • Plandix-747  Prognose project GUP met waarschuwing (PC)
 • Plandix-690 SWODs direct tonen via Activiteit 'doorleveren tbv integratie' (Loket)
 • Plandix-703 Notificaties versturen bij inplannen integratie naar Loket, IB en GC  (PC, Loket, IB, GC)
 • Plandix-679 Zichtbaar maken welke documenten betrokken zijn bij een integratie in Project details → documenten (PC, Loket)
 • Plandix-692 Gereedmelding mijlpalen afhankelijk van status gekoppelde activiteiten (PC)
 • Plandix-634 Notificatie aan IB bij integratie als voorgaand project oplevering heeft gedaan (IB)
 • Plandix-704 Integratie functionaliteit voor SWOD proces ook meenemen in RVTO proces (PC)
 • Plandix-812 Default tekst kunnen overnemen in de invoervelden in processtappen (BVS, Post21)
 • Plandix-689 In het GUP overzicht integraties zichtbaar maken (PC)
 • Plandix-805 Default tekst kunnen overnemen in SIL documenten (BVS, Post21)

 • Plandix-801 Veld 'Medewerker' blijft niet meer leeg in de notificatie. (IB)
 • Plandix-824 De knop 'Exporteer project naar Excel' werkt weer naar behoren. (Loket)
 • Plandix-826 RSE kan weer een nieuw account toevoegen bij Contacten tijdens een projectaanmelding. (RSE)
 • Plandix-815 De postnaam wordt niet meer onvolledig weergegeven bij een kleinere schermgrootte. (Algemeen)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4344
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4380

Changes:

 • Plandix-650 Opbouwen dossier voor RVTO handelingen (RVT)
 • Plandix-620 Vastlegging van door ProRail afdeling RVTO gegeven protocol (PC, Loket en RVT)
 • Plandix-693 Aanvraag SWODs door IB tbv RVTO opnemen in dossier. (RVT)
 • Plandix-694 Oplevering van RVTO's (door IB's) opnemen in een RVTO dossier. (RVT)
 • Plandix-777 Uitvoeren integratie activiteit komt wel onder de levering/ En 3e SWOD levering wel in grafisch overzicht (PC, Loket)
 • Plandix-802 Projectoverzicht kolom IDSXPL laat zelfde datum zien als werkelijke projectdatum (PC)
 • Plandix-796 Project met prognose datum kan op afgesloten gezet worden (PC)
 • Plandix-754 Vakantieuren wel goed berekend in "uren inzet overzicht" (TL)
 • Plandix-803 AFCA's op prognose kunnen wel worden ingepland wanneer SWOD ingangsdatum ontbreekt (PC)
 • Plandix-794 'Mijn projecten' niet langer onterecht 2 x aanwezig onder tabje projecten (QTeam)
 • Plandix-787 SWOD ingangsdatum is gelijk aan de indienststelling exploitatie datum (PC)
 • Plandix-789 In project overzicht kan weer gezocht worden op ids (TL)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4298
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4325

Changes:

 • Plandix-656 Aanmeldscherm RSE aangepast (RSE)
 • Plandix-588 Indienststellingsdatum vervangen door indienststelling exploitatie, indienststelling Post21, ingangsdatum SWOD (PC, TL)
 • Plandix-697 Bij opleveren goed omgaan met meer dan 1 to build oplevermijlpaal (Loket)
 • Plandix-720 SIL: Notificaties in het notificatieoverzicht bevatten 2 knoppen te veel (BVS en Post21)
 • Plandix-784 Verwijderknop Planco voor dubbele SWOD-tabs (PC)
 • Plandix-786 Onjuiste zichtbaarheid knoppen 'Toon project' en 'Uitvoeren in railXchange' (Loket en GC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4238
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4298

Changes:

 • Plandix-725 Bijlagen aan ieder SIL document toe kunnen voegen (BVS en Post21)
 • Plandix-732 BVS grafische weergave toont D ook als die op een idsdatum valt (TL)
 • Plandix-682 Onterechte nofificaties AFCA projecten (IB)
 • Plandix-681 Knop uitvoeren in railXchange is ook zichtbaar in mijlpaal 3e def to build (IB en Loket)
 • Plandix-393 Request met lege IB kan aangepast worden (PC)
 • Plandix-680 SWOD van Afgebroken project niet langer zichtbaar onder tabje uitwisselingen (PC)
 • Plandix-734 Projectrol wijiziging is mogelijk ook voor oude accounts (TL en PC)
 • Plandix-551 Tekst van notificatie e-mail aangepast (IB)
 • Plandix-723 Mouse over toont gehele tekst bij gebruik van apostrophe (') in BVS rapportage per post (TL)
 • Plandix-772 Bij aanvraag SWODs toont plandix per IB maar 1 tab (PC)
 • Plandix-771 Na opnieuw koppelen IB aan project blijft IB niet onder documenten staan (PC)
 • Plandix-774 'Beoordelen'-knop zichtbaar voor QTeam (QTeam)
 • Plandix-774 Bij documentaanvraag door IB is het niet nodig om project te kiezen (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4169
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4238

Changes:

 • Plandix-572 Geselecteerde velden duidelijker maken (Iedereen)
 • Plandix-608 Uren in capaciteitsplanning als niet leden van een team wel taken uitvoeren voor het team (TL)
 • Plandix-609 Uren in capaciteitsplanning voor team systeemspecialisten (TL)
 • Plandix-619 Bevestiging systeem RVTO in projectscherm door nieuwe RVTO rol (PC)
 • Plandix-626 Extra kolom 'Post21' voor kolom 'SWOD' in BVS voorselectie KANBAN (TL)
 • Plandix-698 In notificatie woordje 'dispensatie' vervangen voor 'ontheffing' (IB)
 • Plandix-722 Inhoud SWOD wordt meegegeven bij bevestigingsmail naar ingenieursbureau bij oplevering SWODs (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4032
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4095

Changes:

 • Plandix-648 Sortering voor Activiteitrol is nu op naam in het project overzicht (TL)
 • Plandix-651 Filter prognose in de overzichten “Overzicht mijlpalen” en “overzicht activiteiten” toegevoegd (TL)
 • Plandix-654 Q-team kan voor de SWID’s het linkje onder de AFCA's zien, zodat ze deze kunnen doorsturen naar de regio’s (IB/Q-Team)
 • Plandix-652 Losse mijlpalen toevoegen worden niet meer aangemaakt bij het projecten en wel bij de AFCA zelf (PC)
 • Plandix-323 Accounts kunnen verwijderd worden, ook die waaraan activiteiten/projectrollen zijn gekoppeld (Admin)
 • Plandix-678 Annuleren AFCA project wordt nu wel goed afgevangen (AFCA indiener)
 • Plandix-653 Een opmerkingen veld in het “projectrollen” overzicht t.b.v. teamleiders (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4018
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4032

Changes:

 • Plandix-535 Ingenieurbureaus kunnen niet meer handmatig de gereeddatum aanpassen (IB en Loket)
 • Plandix-612 In het BVS overzicht (grafisch) wordt het vakje rood waarop zowel een definitief levering als een ids valt (TL)
 • Plandix-627 Plancoördinator kan de bvs ingangsdatum van AFCAs die gekoppeld zijn aan andere projecten aanpassen (PC)
 • Plandix-454 De integratieactiviteit wordt nu aan de eerste mijlpaal na de doorleverdatum gekoppeld bij het inplannen van een integratie (PC en Loket)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3999
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4018

Changes:

 • Plandix-600 In BVS mijn kanban schermen ook de knoppen "Redacteur" en "Safety" toegevoegd (BVS en TL)
 • Plandix-605 Als Loket is het nu weer mogelijk account aanvragen te beoordelen en gebruikersrollen toe te kennen (Loket)
 • Plandix-624 In alle BVS kanban schermen is ook de knop "Adviseur BVS" toegevoegd die alle activiteiten toont (BVS en TL)
 • Plandix-618 Activiteit voor 2e levering As-built SWOD verschijnt nu ook in SWOD leveringsplanning (GC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3988
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3999

Changes:

 • Plandix-435 In het project overzicht scherm voor plancoördinatoren is een tooltip toegevoegd waarmee gelinkte AFCA projecten snel bekeken kunnen worden (PC)
 • Plandix-605 Wanneer een gebruiker via een project aanmaakscherm wordt gecreëerd kan deze nu wel bewerkt worden  (PC en Admin)
 • Plandix-623 Met een ReadOnly rol kunnen nu ook deeplinks naar projecten geopend worden (ReadOnly)
 • Plandix-622 De collectie in een AFCA melding kan nu door plancoördinatie gewijzigd worden (PC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3975
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3988

Changes:

 • Plandix-602 Datums in dashboard blijven staan, zodat per week rapportages gemaakt kunnen worden  (Loket, Read only)
 • Plandix-615 Notificatie van wijziging ids wordt naar teamleiders als groep gestuurd (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3955
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3975

Changes:

 • Plandix-576 De link naar RailXChange vanuit notificaties en die bij de activiteit zijn nu altijd dezelfde  (Loket)
 • Plandix-559 Na uitvoeren in RailXChange vanuit activiteit wordt de bijbehorende notificatie op gelezen gezet  (Loket)
 • Plandix-599 In het inlogscherm voor deeplink is de typefout Gebruikersnaame gecorrigeerd  (Deeplink gebruiker)
 • Plandix-587 In het projectoverzicht is de arcering voor prognose hersteld  (PC)
 • Plandix-549 Aanvragen account scherm wordt weer goed getoond  (Iedereen)
 • Plandix-585 De activiteit 2e levering mededeling BVS is nu zichtbaar op het grafisch overzicht en in de Kanban  (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3936
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3955

Changes:

 • Plandix-563 In de restservice project per post worden nu ook de datums voor de verschillende systemen meegegeven  (Project polygonen)
 • Plandix-579 Wanneer een mijlpaal, die afhing van een systeem datum, aan een project werd toegevoegd en de systeem datum was nog niet ingevuld, kwam er een error. Dit is verholpen   (PC)
 • Plandix-598 Wanneer een AFCA project op status gereed werd gezet, kwam er een error. Dit is verholpen  (PC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3903
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3936

Changes:

 • Plandix-421 In het standaard project overzicht is een kolom toegevoegd met aantal meelifters  (PC)
 • Plandix-542 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij aanpassing datum GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-516 Notificatie aan loket bij aanpassing ids datum  (Loket)
 • Plandix-570   Bij handmatig invullen van datums bij activiteiten kwam een error. Dit is verholpen.  (Iedereen)
 • Plandix-574  Het scherm 'Mijn activiteiten' is voor loket verwijderd (Loket)
 • Plandix-569  In notificatie overzicht met alle notificaties kan gefilterd worden op de eigen gebruikersrol  (TL en Iedereen)
 • Plandix-416  In dashboard detail worden de invoerdatums veranderd naar begin of eind van de geselecteerde maand  (Loket)
 • Plandix-577 Teveel notificaties in e-mail  (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3879
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3903

Changes:

 • Plandix-526 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij toevoegen activiteit aan GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-534 Bij verwijderen van een systeem op een bestaand project werd een error gegeven. Dit is opgelost. (PC)
 • Plandix-545 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij verwijderen activiteiten van GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-546 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij wijzigen activiteit van GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-543 Notificaties die voor een groep gebruikers zijn, worden voor de hele groep op gelezen gezet  (TL, Loket, PC)
 • Plandix-544 In BVS per post (Grafisch) is de K voor controle activiteiten toegevoegd  (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3834
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3876

Changes:

 • Plandix-530 Alle notificaties worden nu bewaard  (GC)
 • Plandix-525 Notificaties kunnen per project bekeken worden  (GC)
 • Plandix-510 Het is mogelijk alleen notificaties te ontvangen van geselecteerde systemen  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-536 Het is mogelijk alleen notificaties te ontvangen van geselecteerde projecttypen  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-537 Bij verwijderen van een project wordt een notificatie gegenereerd  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-540 AFCA interne statussen Buitenaanpassing geweigerd en Uitzoeken BVS toevoegen  (PC)
 • Plandix-320 Gegevenscoördinatoren zijn ook gekoppeld aan de notificatie voor RSE of TL na creëren of goedkeuren project  (GC)
 • Plandix-541 Teamleiders kunnen ids van interne projecten wijzigen  (TL)
 • Plandix-539 Loket ziet alleen mijlpalen van de plancoördinator is teruggedraaid  (Loket)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3790
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3834

Changes:

 • Plandix-514 Het is nu mogelijk activiteiten optioneel te maken, zodat deze niet meetellen voor het afronden van een mijlpaal  (PC, Loket, IB)
 • Plandix-513  Overzicht issues/maatregelen weer zichtbaar gemaakt voor Expertisegroep (ReadOnly)
 • Plandix-394  SWOD proces doorgelopen en bugs opgelost (Loket en IB)
 • Plandix-517  Loxia nummer is nu ook zichtbaar voor operationele kant in Excel export (TL en PL)
 • Plandix-518   IB krijgt nu een bevestigingsmail na opleveren SWOD  (IB)
 • Plandix-519  AFCA statussen opgeschoond (PC)
 • Plandix-520  Loket ziet nu alleen PC mijlpalen en geen TL mijlpalen meer (Loket)
 • Plandix-522 In de notificatie voor verandering van Ids datum wordt ook de oude datum getoond  (Iedereen)
 • Plandix-521 BVS datums voor AFCA's die nog niet verwerkt zijn leeggemaakt (PC en TL)
 • Plandix-523 Bij een verkeerde instelling van mijlpalen werd een onduidelijke error getoond, vervangen met een begrijpelijke error  (PC en TL)
 • Plandix-524 Voor teamleiders redacteur en safety knoppen toegevoegd op de BVS team kanban pagina  (TL, PL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3743
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3790

Changes:

 • Plandix-474 Hotfix: Bij het tonen van projecten bij activiteiten werd het verkeerde project geopend  (TL en PC)
 • Plandix-437 TL kon nog via een omweg mijlpalen voor PC creëren. Dit is niet meer mogelijk (PC)
 • Plandix-496 E-mail voor vragen bij AFCA aanmeldingen veranderd naar AFCA adres (PC)
 • Plandix-497 Projecten met een speciaal teken in de fasering kunnen nu ook via een e-mail verstuurd worden (Iedereen)
 • Plandix-498   In Overzicht projecten → AFCA → Melding kunnen nu ook bijlagen geupload worden  (PC)
 • Plandix-501  In Project details, documenten tab, bij SWOD uitwisseling tab worden SWODs voor projecten die gereed zijn niet meer getoond (PC en Loket)
 • Plandix-502  Systemen VRO en DRO toegevoegd (PC)
 • Plandix-409  Voor geïntegreerd inwinnen is een SWOD datum toegevoegd aan projecten waarvan SWOD mijlpalen kunnen afhangen (Iedereen)
 • Plandix-466  Voor geïntegreerd inwinnen is een Post21 datum toegevoegd aan projecten waarvan Post21 mijlpalen kunnen afhangen (Iedereen)
 • Plandix-467  Voor geïntegreerd inwinnen kunnen BVS mijlpalen afhangen van de BVS datum (Iedereen)
 • Plandix-468  Voor geïntegreerd inwinnen is een DONNA datum toegevoegd aan projecten waarvan DONNA mijlpalen kunnen afhangen  (Iedereen)
 • Plandix-471  Voor geïntegreerd inwinnen is het aanmeldformulier aangepast zodat de verschillende datums automatisch ingevuld worden (RSE en PC)
 • Plandix-478  Het woord dispensatie vervangen door ontheffing in de heel Plandix (IB)
 • Plandix-503  Bij verandering van indienststellingsdatum van een AFCA wordt er geen notificatie gemaakt voor project managers (PM)
 • Plandix-504  De standaard sortering van BVS Team Kanban veranderd naar eerst op medewerker, dan op plangereed en dan op Post (BVS)
 • Plandix-494 In voorselectie Kanban scherm is de opslaan knop verplaatst naar boven het opmerkingenveld (TL en BVS)
 • Plandix-506  In BVS team Kanban zijn knoppen toegevoegd om snel te wisselen tussen redacteur en overige rollen (BVS)
 • Plandix-507  SWOD leveringsplanning linkt nu door naar het juiste project (PC)
 • Plandix-429  Opmerkingen bij project van een andere teamleider kunnen ook verwijderd worden (TL)
 • Plandix-508  Voor AFCAs kunnen ABV nummers en BVS versies gegeneerd worden door PC (PC)
 • Plandix-477 Voor IBs is het scherm overzicht issues & Maatregelen weggehaald (IB)
 • Plandix-462  Voor IBs worden projecten die gereed zijn niet meer getoond (IB)
 • Plandix-511  De verwijderknop bij Beheer → Teams is verplaatst van teamleden naar teams (TL)
 • Plandix-512 Selectie van teamleden bij Beheer → Teams is veranderd naar multiselect (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4545
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.

Changes:

 • Plandix-842Planning Teamleiders lostrekken van planning PlanCo. (TL)
 • Plandix-821Nieuwe tab RVTO rapportages met RVTO leveringsplanning. (GC)
 • Plandix-781Focus op actief IB + uitgeleverde SWODs onder tab Documenten. (PC)
 • Plandix-625 Notificatie aan RSE na aanmelden project. (RSE)
 • Plandix-743 Documentaanvraag voor RVTO-fase voorkomen wanneer SWOD-fase al gestart is. (PC, IB)
 • Plandix-792 AFCA meldingen overzicht: tab 'gegevens indiener' ook zichtbaar voor Q-team(PC, Q-team)
 • Plandix-482

  RVT Dashboard(PC)
 • Plandix-865 IB kan geen documenten meer aanvragen voor de verkeerde collectie.
 • Plandix-858 Alleen de actieve documentaanvragen worden nu getoond in de SWOD overzichten.
 • Plandix-872 Geen foutmelding meer bij het aanmaken van een AFCA project.
 • Plandix-867 Geen foutmelding meer bij het aanmelden van een project door RSE.
 • Plandix-874 Documentaanvragen weer correct zichtbaar.

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4468
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4545

Changes:

 • Plandix-562 Extra notificaties voor RSE (Loket, RSE)
 • Plandix-554  Herplanning GUP: IDS wijzigingen rapporteren  (PC)
 • Plandix-818 Herplanning GUP's: Planco Mijlpaal wijzigingen rapporteren. (PC)
 • Plandix-730  SIL: standaard tekst in tabellen  (BVS/Post21)
 • Plandix-607  Controle op synchroon lopende mijlpalen 'Indienststelling' en 'Indienststelling Post21'.  (TL)
 • Plandix-775 Nieuwe rapportage BGI leverplanning onder tab leveringsrapportages. (TL)
 • Plandix-737 Bijlage toe kunnen voegen aan template 'protocoldocument'. (BVS/Post21)
 • Plandix-251 Mijlpalen voor IB niet in het weekend eindigen (PC/IB/Loket)
 • Plandix-749 Verplichte verlofdagen per team in capaciteitsplanning (TL)
 • Plandix-756 Kwartaal en jaar kunnen kiezen in 'Check uren inzet overzicht' (TL)
 • Plandix-821 Nieuwe tab RVTO rapportages met daaronder RVTO leveringsplanning (PC)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4391
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4468

Changes:

 • Plandix-808 link naar help pagina in confluence toegevoegd (help)
 • Plandix-729 SIL: correcties automatisch overgezette “Algemene gegevens” (BVS, Post21)
 • Plandix-705 Overzicht van integraties uitbreiden (PC)
 • Plandix-702 Waarschuwing en notificaties als project wordt afgebroken terwijl er al doorleveringen zijn gedaan (PC)
 • Plandix-701 In geval van nog te verwerken integratie oplevering blokkeren (PC)
 • Plandix-773 Automatisch invullen correcte datum integratie (PC)
 • Plandix-747  Prognose project GUP met waarschuwing (PC)
 • Plandix-690 SWODs direct tonen via Activiteit 'doorleveren tbv integratie' (Loket)
 • Plandix-703 Notificaties versturen bij inplannen integratie naar Loket, IB en GC  (PC, Loket, IB, GC)
 • Plandix-679 Zichtbaar maken welke documenten betrokken zijn bij een integratie in Project details → documenten (PC, Loket)
 • Plandix-692 Gereedmelding mijlpalen afhankelijk van status gekoppelde activiteiten (PC)
 • Plandix-634 Notificatie aan IB bij integratie als voorgaand project oplevering heeft gedaan (IB)
 • Plandix-704 Integratie functionaliteit voor SWOD proces ook meenemen in RVTO proces (PC)
 • Plandix-812 Default tekst kunnen overnemen in de invoervelden in processtappen (BVS, Post21)
 • Plandix-689 In het GUP overzicht integraties zichtbaar maken (PC)
 • Plandix-805 Default tekst kunnen overnemen in SIL documenten (BVS, Post21)

 • Plandix-801 Veld 'Medewerker' blijft niet meer leeg in de notificatie. (IB)
 • Plandix-824 De knop 'Exporteer project naar Excel' werkt weer naar behoren. (Loket)
 • Plandix-826 RSE kan weer een nieuw account toevoegen bij Contacten tijdens een projectaanmelding. (RSE)
 • Plandix-815 De postnaam wordt niet meer onvolledig weergegeven bij een kleinere schermgrootte. (Algemeen)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4344
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4380

Changes:

 • Plandix-650 Opbouwen dossier voor RVTO handelingen (RVT)
 • Plandix-620 Vastlegging van door ProRail afdeling RVTO gegeven protocol (PC, Loket en RVT)
 • Plandix-693 Aanvraag SWODs door IB tbv RVTO opnemen in dossier. (RVT)
 • Plandix-694 Oplevering van RVTO's (door IB's) opnemen in een RVTO dossier. (RVT)
 • Plandix-777 Uitvoeren integratie activiteit komt wel onder de levering/ En 3e SWOD levering wel in grafisch overzicht (PC, Loket)
 • Plandix-802 Projectoverzicht kolom IDSXPL laat zelfde datum zien als werkelijke projectdatum (PC)
 • Plandix-796 Project met prognose datum kan op afgesloten gezet worden (PC)
 • Plandix-754 Vakantieuren wel goed berekend in "uren inzet overzicht" (TL)
 • Plandix-803 AFCA's op prognose kunnen wel worden ingepland wanneer SWOD ingangsdatum ontbreekt (PC)
 • Plandix-794 'Mijn projecten' niet langer onterecht 2 x aanwezig onder tabje projecten (QTeam)
 • Plandix-787 SWOD ingangsdatum is gelijk aan de indienststelling exploitatie datum (PC)
 • Plandix-789 In project overzicht kan weer gezocht worden op ids (TL)

 

Huidige versie Plandix : 2.7.0.4298
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4325

Changes:

 • Plandix-656 Aanmeldscherm RSE aangepast (RSE)
 • Plandix-588 Indienststellingsdatum vervangen door indienststelling exploitatie, indienststelling Post21, ingangsdatum SWOD (PC, TL)
 • Plandix-697 Bij opleveren goed omgaan met meer dan 1 to build oplevermijlpaal (Loket)
 • Plandix-720 SIL: Notificaties in het notificatieoverzicht bevatten 2 knoppen te veel (BVS en Post21)
 • Plandix-784 Verwijderknop Planco voor dubbele SWOD-tabs (PC)
 • Plandix-786 Onjuiste zichtbaarheid knoppen 'Toon project' en 'Uitvoeren in railXchange' (Loket en GC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4238
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4298

Changes:

 • Plandix-725 Bijlagen aan ieder SIL document toe kunnen voegen (BVS en Post21)
 • Plandix-732 BVS grafische weergave toont D ook als die op een idsdatum valt (TL)
 • Plandix-682 Onterechte nofificaties AFCA projecten (IB)
 • Plandix-681 Knop uitvoeren in railXchange is ook zichtbaar in mijlpaal 3e def to build (IB en Loket)
 • Plandix-393 Request met lege IB kan aangepast worden (PC)
 • Plandix-680 SWOD van Afgebroken project niet langer zichtbaar onder tabje uitwisselingen (PC)
 • Plandix-734 Projectrol wijiziging is mogelijk ook voor oude accounts (TL en PC)
 • Plandix-551 Tekst van notificatie e-mail aangepast (IB)
 • Plandix-723 Mouse over toont gehele tekst bij gebruik van apostrophe (') in BVS rapportage per post (TL)
 • Plandix-772 Bij aanvraag SWODs toont plandix per IB maar 1 tab (PC)
 • Plandix-771 Na opnieuw koppelen IB aan project blijft IB niet onder documenten staan (PC)
 • Plandix-774 'Beoordelen'-knop zichtbaar voor QTeam (QTeam)
 • Plandix-774 Bij documentaanvraag door IB is het niet nodig om project te kiezen (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4169
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4238

Changes:

 • Plandix-572 Geselecteerde velden duidelijker maken (Iedereen)
 • Plandix-608 Uren in capaciteitsplanning als niet leden van een team wel taken uitvoeren voor het team (TL)
 • Plandix-609 Uren in capaciteitsplanning voor team systeemspecialisten (TL)
 • Plandix-619 Bevestiging systeem RVTO in projectscherm door nieuwe RVTO rol (PC)
 • Plandix-626 Extra kolom 'Post21' voor kolom 'SWOD' in BVS voorselectie KANBAN (TL)
 • Plandix-698 In notificatie woordje 'dispensatie' vervangen voor 'ontheffing' (IB)
 • Plandix-722 Inhoud SWOD wordt meegegeven bij bevestigingsmail naar ingenieursbureau bij oplevering SWODs (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4032
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4095

Changes:

 • Plandix-648 Sortering voor Activiteitrol is nu op naam in het project overzicht (TL)
 • Plandix-651 Filter prognose in de overzichten “Overzicht mijlpalen” en “overzicht activiteiten” toegevoegd (TL)
 • Plandix-654 Q-team kan voor de SWID’s het linkje onder de AFCA's zien, zodat ze deze kunnen doorsturen naar de regio’s (IB/Q-Team)
 • Plandix-652 Losse mijlpalen toevoegen worden niet meer aangemaakt bij het projecten en wel bij de AFCA zelf (PC)
 • Plandix-323 Accounts kunnen verwijderd worden, ook die waaraan activiteiten/projectrollen zijn gekoppeld (Admin)
 • Plandix-678 Annuleren AFCA project wordt nu wel goed afgevangen (AFCA indiener)
 • Plandix-653 Een opmerkingen veld in het “projectrollen” overzicht t.b.v. teamleiders (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.4018
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4032

Changes:

 • Plandix-535 Ingenieurbureaus kunnen niet meer handmatig de gereeddatum aanpassen (IB en Loket)
 • Plandix-612 In het BVS overzicht (grafisch) wordt het vakje rood waarop zowel een definitief levering als een ids valt (TL)
 • Plandix-627 Plancoördinator kan de bvs ingangsdatum van AFCAs die gekoppeld zijn aan andere projecten aanpassen (PC)
 • Plandix-454 De integratieactiviteit wordt nu aan de eerste mijlpaal na de doorleverdatum gekoppeld bij het inplannen van een integratie (PC en Loket)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3999
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.4018

Changes:

 • Plandix-600 In BVS mijn kanban schermen ook de knoppen "Redacteur" en "Safety" toegevoegd (BVS en TL)
 • Plandix-605 Als Loket is het nu weer mogelijk account aanvragen te beoordelen en gebruikersrollen toe te kennen (Loket)
 • Plandix-624 In alle BVS kanban schermen is ook de knop "Adviseur BVS" toegevoegd die alle activiteiten toont (BVS en TL)
 • Plandix-618 Activiteit voor 2e levering As-built SWOD verschijnt nu ook in SWOD leveringsplanning (GC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3988
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3999

Changes:

 • Plandix-435 In het project overzicht scherm voor plancoördinatoren is een tooltip toegevoegd waarmee gelinkte AFCA projecten snel bekeken kunnen worden (PC)
 • Plandix-605 Wanneer een gebruiker via een project aanmaakscherm wordt gecreëerd kan deze nu wel bewerkt worden  (PC en Admin)
 • Plandix-623 Met een ReadOnly rol kunnen nu ook deeplinks naar projecten geopend worden (ReadOnly)
 • Plandix-622 De collectie in een AFCA melding kan nu door plancoördinatie gewijzigd worden (PC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3975
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3988

Changes:

 • Plandix-602 Datums in dashboard blijven staan, zodat per week rapportages gemaakt kunnen worden  (Loket, Read only)
 • Plandix-615 Notificatie van wijziging ids wordt naar teamleiders als groep gestuurd (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3955
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3975

Changes:

 • Plandix-576 De link naar RailXChange vanuit notificaties en die bij de activiteit zijn nu altijd dezelfde  (Loket)
 • Plandix-559 Na uitvoeren in RailXChange vanuit activiteit wordt de bijbehorende notificatie op gelezen gezet  (Loket)
 • Plandix-599 In het inlogscherm voor deeplink is de typefout Gebruikersnaame gecorrigeerd  (Deeplink gebruiker)
 • Plandix-587 In het projectoverzicht is de arcering voor prognose hersteld  (PC)
 • Plandix-549 Aanvragen account scherm wordt weer goed getoond  (Iedereen)
 • Plandix-585 De activiteit 2e levering mededeling BVS is nu zichtbaar op het grafisch overzicht en in de Kanban  (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3936
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3955

Changes:

 • Plandix-563 In de restservice project per post worden nu ook de datums voor de verschillende systemen meegegeven  (Project polygonen)
 • Plandix-579 Wanneer een mijlpaal, die afhing van een systeem datum, aan een project werd toegevoegd en de systeem datum was nog niet ingevuld, kwam er een error. Dit is verholpen   (PC)
 • Plandix-598 Wanneer een AFCA project op status gereed werd gezet, kwam er een error. Dit is verholpen  (PC)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3903
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3936

Changes:

 • Plandix-421 In het standaard project overzicht is een kolom toegevoegd met aantal meelifters  (PC)
 • Plandix-542 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij aanpassing datum GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-516 Notificatie aan loket bij aanpassing ids datum  (Loket)
 • Plandix-570   Bij handmatig invullen van datums bij activiteiten kwam een error. Dit is verholpen.  (Iedereen)
 • Plandix-574  Het scherm 'Mijn activiteiten' is voor loket verwijderd (Loket)
 • Plandix-569  In notificatie overzicht met alle notificaties kan gefilterd worden op de eigen gebruikersrol  (TL en Iedereen)
 • Plandix-416  In dashboard detail worden de invoerdatums veranderd naar begin of eind van de geselecteerde maand  (Loket)
 • Plandix-577 Teveel notificaties in e-mail  (IB)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3879
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3903

Changes:

 • Plandix-526 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij toevoegen activiteit aan GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-534 Bij verwijderen van een systeem op een bestaand project werd een error gegeven. Dit is opgelost. (PC)
 • Plandix-545 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij verwijderen activiteiten van GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-546 Notificatie aan gegevenscoördinatie bij wijzigen activiteit van GUP mijlpalen  (GC)
 • Plandix-543 Notificaties die voor een groep gebruikers zijn, worden voor de hele groep op gelezen gezet  (TL, Loket, PC)
 • Plandix-544 In BVS per post (Grafisch) is de K voor controle activiteiten toegevoegd  (TL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3834
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3876

Changes:

 • Plandix-530 Alle notificaties worden nu bewaard  (GC)
 • Plandix-525 Notificaties kunnen per project bekeken worden  (GC)
 • Plandix-510 Het is mogelijk alleen notificaties te ontvangen van geselecteerde systemen  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-536 Het is mogelijk alleen notificaties te ontvangen van geselecteerde projecttypen  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-537 Bij verwijderen van een project wordt een notificatie gegenereerd  (GC, PC, Loket, PM ProRail)
 • Plandix-540 AFCA interne statussen Buitenaanpassing geweigerd en Uitzoeken BVS toevoegen  (PC)
 • Plandix-320 Gegevenscoördinatoren zijn ook gekoppeld aan de notificatie voor RSE of TL na creëren of goedkeuren project  (GC)
 • Plandix-541 Teamleiders kunnen ids van interne projecten wijzigen  (TL)
 • Plandix-539 Loket ziet alleen mijlpalen van de plancoördinator is teruggedraaid  (Loket)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3790
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3834

Changes:

 • Plandix-514 Het is nu mogelijk activiteiten optioneel te maken, zodat deze niet meetellen voor het afronden van een mijlpaal  (PC, Loket, IB)
 • Plandix-513  Overzicht issues/maatregelen weer zichtbaar gemaakt voor Expertisegroep (ReadOnly)
 • Plandix-394  SWOD proces doorgelopen en bugs opgelost (Loket en IB)
 • Plandix-517  Loxia nummer is nu ook zichtbaar voor operationele kant in Excel export (TL en PL)
 • Plandix-518   IB krijgt nu een bevestigingsmail na opleveren SWOD  (IB)
 • Plandix-519  AFCA statussen opgeschoond (PC)
 • Plandix-520  Loket ziet nu alleen PC mijlpalen en geen TL mijlpalen meer (Loket)
 • Plandix-522 In de notificatie voor verandering van Ids datum wordt ook de oude datum getoond  (Iedereen)
 • Plandix-521 BVS datums voor AFCA's die nog niet verwerkt zijn leeggemaakt (PC en TL)
 • Plandix-523 Bij een verkeerde instelling van mijlpalen werd een onduidelijke error getoond, vervangen met een begrijpelijke error  (PC en TL)
 • Plandix-524 Voor teamleiders redacteur en safety knoppen toegevoegd op de BVS team kanban pagina  (TL, PL)

 

Huidige versie Plandix 2.7.0.3743
Nieuwe versie Plandix 2.7.0.3790

Changes:

 • Plandix-474 Hotfix: Bij het tonen van projecten bij activiteiten werd het verkeerde project geopend  (TL en PC)
 • Plandix-437 TL kon nog via een omweg mijlpalen voor PC creëren. Dit is niet meer mogelijk (PC)
 • Plandix-496 E-mail voor vragen bij AFCA aanmeldingen veranderd naar AFCA adres (PC)
 • Plandix-497 Projecten met een speciaal teken in de fasering kunnen nu ook via een e-mail verstuurd worden (Iedereen)
 • Plandix-498   In Overzicht projecten → AFCA → Melding kunnen nu ook bijlagen geupload worden  (PC)
 • Plandix-501  In Project details, documenten tab, bij SWOD uitwisseling tab worden SWODs voor projecten die gereed zijn niet meer getoond (PC en Loket)
 • Plandix-502  Systemen VRO en DRO toegevoegd (PC)
 • Plandix-409  Voor geïntegreerd inwinnen is een SWOD datum toegevoegd aan projecten waarvan SWOD mijlpalen kunnen afhangen (Iedereen)
 • Plandix-466  Voor geïntegreerd inwinnen is een Post21 datum toegevoegd aan projecten waarvan Post21 mijlpalen kunnen afhangen (Iedereen)
 • Plandix-467  Voor geïntegreerd inwinnen kunnen BVS mijlpalen afhangen van de BVS datum (Iedereen)
 • Plandix-468  Voor geïntegreerd inwinnen is een DONNA datum toegevoegd aan projecten waarvan DONNA mijlpalen kunnen afhangen  (Iedereen)
 • Plandix-471  Voor geïntegreerd inwinnen is het aanmeldformulier aangepast zodat de verschillende datums automatisch ingevuld worden (RSE en PC)
 • Plandix-478  Het woord dispensatie vervangen door ontheffing in de heel Plandix (IB)
 • Plandix-503  Bij verandering van indienststellingsdatum van een AFCA wordt er geen notificatie gemaakt voor project managers (PM)
 • Plandix-504  De standaard sortering van BVS Team Kanban veranderd naar eerst op medewerker, dan op plangereed en dan op Post (BVS)
 • Plandix-494 In voorselectie Kanban scherm is de opslaan knop verplaatst naar boven het opmerkingenveld (TL en BVS)
 • Plandix-506  In BVS team Kanban zijn knoppen toegevoegd om snel te wisselen tussen redacteur en overige rollen (BVS)
 • Plandix-507  SWOD leveringsplanning linkt nu door naar het juiste project (PC)
 • Plandix-429  Opmerkingen bij project van een andere teamleider kunnen ook verwijderd worden (TL)
 • Plandix-508  Voor AFCAs kunnen ABV nummers en BVS versies gegeneerd worden door PC (PC)
 • Plandix-477 Voor IBs is het scherm overzicht issues & Maatregelen weggehaald (IB)
 • Plandix-462  Voor IBs worden projecten die gereed zijn niet meer getoond (IB)
 • Plandix-511  De verwijderknop bij Beheer → Teams is verplaatst van teamleden naar teams (TL)
 • Plandix-512 Selectie van teamleden bij Beheer → Teams is veranderd naar multiselect (TL)
Write a comment…