Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »Sinds 6 oktober 2014 is het voor de ingenieursbureaus verplicht om voor het opleveren van SWOD's de EKC te gebruiken. De EKC, onderdeel van de werkbank OD, is de tool om de innamekwaliteit van het SWOD vast te stellen. Via het menu links vindt u alle informatie en afspraken met betrekking tot de EKC en het opleveren van SWOD's. Hier onder vind u een overzicht van de vrijgegeven werkbankversies en de bijbehorende gewijzigde en toegevoegde controles

Heeft u feedback over de invoering van de EKC of deze informatiepagina? Neem dan contact op met onze Servicedesk CARE, zodat wij de EKC samen met u tot een succes kunnen maken!  

 

Laatste werkbankversie:Details:Contact:

Werkbank OD 7.0.2 (build 788)
Op 1 maart 2016 is de officiële werkbank 7.0.2 (build 788) vrijgegeven. We verzoeken deze werkbank voor 14 maart in gebruik te nemen voor het gebruik van de EKC en het opleveren van SWOD's. De volgende controlesets zijn sinds de laatste bèta versie toegevoegd.

 • Voetnoot controles (VTN-001 en VTN-002)
 • Detectie van onterecht gespiegelde objecten, zodat route problemen op OS sneller inzichtelijk worden (TEK-024)
 • Controle op ref en txt parameters van overwegapperatuur (SYN-101)
 • De releasenotes, te vinden in de helpfile van de werkbank, zijn nu helemaal bijgewerkt. Er zijn 114 nieuwe / aangepast controles en 69 opgeloste PRCR-en aan toegevoegd.

Servicedesk CARE
+31 (0) 30 233 9610

Bezoekadres
Janssoenborch 
Godebaldkwartier 385 
3511 DT Utrecht

Werkbank OD BETA 7.0.1 (44092)
Op 3 december 2015 is de werkbank BETA 7.0.1 (44092) vrijgegeven. In deze versie is de parameter verschiltool toegevoegd. Met de parameter verschiltool is het nu mogelijk om de data van objecten tussen twee tekeningen te vergelijken. Alle symbolen op een OBE, OS of OR blad kunnen worden vergeleken. Het verschil op de parameters van symbolen wordt inzichtelijk gemaakt. Heeft een symbool pinnen waar ook parameters aanwezig zijn, dan wordt ook het verschil op deze pinparameters bepaald. Voor meer informatie zie de help van de werkbank OD onder het kopje “parameter verschiltool”

Deze versie heeft verder geen EKC wijzigingen, maar er mag wel opgeleverd worden met deze versie.

Er zijn afspraken gemaakt in het overleg “Tijdige Uitwisseling Collecties”. Hieronder staan de afspraken waar iedereen zich aan moet houden:

 • As-built leveringen waar een ABC-26 fout in zit worden afgekeurd. De controle ABC-26 zit nog niet in de EKC innamekwaliteit, maar er wordt wel verwacht dat deze fouten verholpen zijn bij de oplevering van de as-built. Bij een to-build levering wordt er een waarschuwing afgegeven.
 • Is er bij het object einde_spoor op het OBE blad geen KM waarde ingevuld, dan wordt de levering afgekeurd. Het object einde_spoor heeft verplichte KM parameters gekregen. (Let op: Het symbool moet hiervoor wel geupdate zijn naar de laatste versie.) Voor meer informatie over welke KM-waardes ingevuld moeten worden, zie: KM waardes voor einde_spoor
 

Werkbank OD 7.0.0 (43764)
Op woensdag 30 september is de Werkbank OD BETA 7.0.0 (43764) uitgebracht. Deze werkbank moet uiterlijk woensdag 7 oktober gebruikt worden voor het uitvoeren van de EKC en het opleveren van SWOD's. 

 

 • De RWG-003 controle (consistentie tussen OS en OBE) is verbeterd. Er worden nu geen onterechte inconsistentie meldingen meer gegeven over routes over geklemde en gespijkerde wissels.
 • ALV versie "009" in nieuwe wijzingshoofdjes wordt niet meer afgekeurd.
 • Problemen met de grootte van het JSON bestand bij het opleveren van SWOD's
 • Onder bijzondere omstandigheden kon er een crash optreden bij het controleren op kilometerlinten
  

 

 

 • No labels