Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »


Sinds 6 oktober 2014 is het voor de ingenieursbureaus verplicht om de EKC in de werkbank OD te gebruiken. De EKC is de tool om de innamekwaliteit van het SWOD vast te stellen. Op deze site vindt u alle informatie en afspraken met betrekking tot de EKC en het opleveren van SWOD's. Heeft u feedback over de invoering van de EKC of deze informatiepagina? Neem dan contact op met onze Servicedesk CARE, zodat wij de EKC samen met u tot een succes kunnen maken!  Onder een overzicht van de laatste wijzigingen:


Laatste werkbankversie:

Op 1 maart 2016 is de officiële werkbank 7.0.2 (build 788) vrijgegeven. We verzoeken deze werkbank voor 14 maart in gebruik te nemen voor het gebruik van de EKC en het opleveren van SWOD's. De volgende controlesets zijn sinds de laatste bèta versie toegevoegd: 

Toegevoegde controles innamekkwaliteit:

  • Voetnoot controles (VTN-001 en VTN-002)
  • Detectie van onterecht gespiegelde objecten, zodat route problemen op OS sneller inzichtelijk worden (TEK-024)
  • Controle op ref en txt parameters van overwegapperatuur (SYN-101)
  • De releasenotes, te vinden in de helpfile van de werkbank, zijn nu helemaal bijgewerkt. Er zijn 114 nieuwe / aangepast controles en 69 opgeloste PRCR-en aan toegevoegd.

Contact:

Servicedesk CARE
+31 (0) 30 233 9610

Bezoekadres
Janssoenborch 
Godebaldkwartier 385 
3511 DT Utrecht

  • No labels