Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata





Collecties

In railDocs ontsluiten we de tekeningen die RIGD-LOXIA zelf beheert en collecties die de ProRail regio's in deze omgeving zelf beheren. Daarnaast spiegelen we een aantal collecties van ProRail SAP, omdat deze een relatie hebben met door RIGD-LOXIA beheerde collecties.


Collecties die RIGD-LOXIA in railDocs beheert

  • Seinwezenoverzichtdossier (OBE-, OS- en OR-tekeningen)
  • BVS- en WVK-tekeningen
  • Bedieningsvoorschriften
  • RVTO
  • WZO/OEW
  • FIS

Collecties die de ProRail regio's in railDocs beheren

  • BLSS-tekeningen
  • Grondschema's Centrale Voeding TBB 3kV


Gespiegelde collecties

  • Seinwezeninstallatiedossier (SWID, dagelijks overgenomen uit SAP-PLM)







  • No labels