Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Inloginstructies

RailDocs is gekoppeld aan de centrale ADFS-inlogservice van ProRail. Het voordeel hiervan is dat je door alle (bij deze service aangesloten) applicaties herkend wordt en dus niet voor iedere applicatie afzonderlijk hoeft in te loggen. Je kunt op de onderstaande manieren herkend worden door railDocs.

 
1. Prorail medewerkers
ProRail medewerkers, inhuur op naam en projectmedewerkers hebben automatisch toegang tot railDocs nadat zij ingelogd zijn op de ProRail kantooromgeving. In het geval dat ze met eigen (niet-ProRail) apparatuur naar railDocs navigeren, dan kunnen zij inloggen met hun ProRail-account en gridtoken.


2. Erkende partners zonder trust
Medewerkers van erkende partners kunnen bij ProRail een account voor externen aanvragen. Dit heet een ProRail EX_-account en kan geregeld worden via een specifiek persoon binnen je eigen organisatie. Meer informatie hierover vind je op deze ProRail webpagina.


3. Erkende partners met een ADFS-trust
ProRail geeft erkende partners de mogelijkheid om hun ADFS-server te koppelen met de ProRail ADFS-server. Deze IT-koppeling zorgt ervoor dat gebruikers op railDocs kunnen inloggen met hun eigen bedrijfsaccount. Deze koppeling werkt dan in ieder geval vanuit de kantooromgeving van het eigen bedrijf. Of de koppeling ook werkt voor persoonlijke (niet-bedrijfs)apparatuur hangt van de IT-faciliteiten van de partner af. Zo niet, dan kunt u alsnog inloggen door een ProRail EX_-account aan te vragen.
Op dit moment hebben NS, DB Cargo en Movares een ADFS-trust met ProRail. Bent u geïnteresseerd om met uw bedrijf een trust aan te gaan, informeer dan naar de mogelijkheden op raildocs@prorail.nl.


  • No labels