Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Inloggen met uw ProRail EX_-account

1. Kies op het startscherm van railDocs voor 'LOGIN'
2. Selecteer in het volgende scherm ProRail B.V. Deze keuze hoef je maar een keer te maken. De browser slaat je keuze op in een cookie.
3. Voor de gegevens van uw ProRail EX_-account in. Schrijf je gebruikersnaam in de vorm van EX_naam@ka.prorail.nl of prorailnl\EX_naam.
4. Voer uw gridtoken in. Na succesvolle authenticatie word je automatisch teruggestuurd naar de railDocs website
  • No labels