Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Werking van railDocs

Vragen over de werking van railDocs hebben we gebundeld op de pagina met Veelgestelde vragen. Als je een fout in de software wilt melden, dan kan dat met de knop 'Ik heb een vraag' aan de rechter zijkant van de railDocs webapplicatie.

Veelgestelde vragen

Inloginstructie

PDF-zoekmachine


Inhoudelijke vragen

Mocht je een inhoudelijke vraag hebben over een van de collecties, dan kun je die stellen met de knop 'Ik heb een vraag' aan de rechter zijkant van de railDocs webapplicatie.


Inhoudelijke afwijkingen

Voor kleine afwijkingen in de as-built tekeningen is het AFCA-proces ingericht. Dit proces loopt via Plandix. Mocht je dus een kleine afwijking en/of een andere inconsistentie vinden, meld deze dan via onderstaande link. Vragen over uw gemelde afwijkingen of Plandix kunt u sturen aan afca@rigd-loxia.nl.

Plandix AFCA-melding


Helpen de bovenstaande links je niet verder? E-mail ons dan op servicedesk.prorail@prorail.nl.


  • No labels