Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De eindkwaliteit controles in de werkbank OD maken gebruik van de BID00019N en de BID00022.  Als u de werkbank OD opstart zal deze proberen de beide BID's voor u op te halen. De BID00019N wordt vanuit de railCloud opgehaald. De BID00022 wordt vanuit de Prorail Mapservices opgehaald. 

NOTE: Zowel de BID00019-N en de BID00022 informatie mag bij oplevering niet ouder zijn dan 2 dagen. Is de informatie in de BID-lijsten niet juist, neem dan contact op met RIGD-LOXIA loket om de zaken af te stemmen. Opmerking: De gedownloade BID00019-N bevat nog geen informatie over de buitenlandbladen. Hiervoor is het voorlopig noodzakelijk om handmatig de meest recente BID00019-N toe te voegen. 

 Hieronder zich voordoende issues:

 

Omschrijving issueOorzaakOplossing

Melding dat BID00019N of BID00022 niet kan worden gedownload.

Er wordt gewerkt aan de railCloud en daarom zijn op dit moment de services van de railCloud niet beschikbaar.Niet perse nodig. Anders handmatig laatst verstrekte BID00019N in de map 'config' plaatsen. Let op: dit bestand moet dan heten BID00019N.xlsx
Barcode/ID nummer niet herkend door Werkbank. Betreffende barcode staat wel degelijk in BID00019NDe werkbank kan niet omgaan met dubbele barcodes. de oorzaak van dubbele barcodes in de BID00019N is hoogstwaarschijnlijk terug te vinden in de rood en blauw gearceerde cellen. Dit probleem treedt op als een barcode/ID nummer bijvoorbeeld verhuist naar een ander SWOD. In de BID00019N zal de barcode dan zowel als vervallen (blauw) als nieuw (rood) voorkomen.Maak gebruik van de originele laatst verstrekte BID00019N en verwijder hierin de regels waarin de betreffende barcode / ID nummer dubbel voorkomt.
  • No labels